انتصاب سرپرست مدیریت حمایت‌و پشتیبانی فرهنگی‌واجتماعی دانشگاه مازندران
انتصاب سرپرست مدیریت حمایت‌و پشتیبانی فرهنگی‌واجتماعی دانشگاه مازندران

سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب شد       به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر کوروش نوذری رییس دانشگاه، طی حکمی سید محمد جولانی را به عنوان سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب کرد.      در متن این حکم آمده است […]

سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب شد

      به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر کوروش نوذری رییس دانشگاه، طی حکمی سید محمد جولانی را به عنوان سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب کرد.      در متن این حکم آمده است :