تاکید بر تقویت تولید محتوای خبری از سوی خادمیاران رسانه
تاکید بر تقویت تولید محتوای خبری از سوی خادمیاران رسانه

مسئول خبر و رسانه  آستان قدس رضوی شهرستان ساری با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت اهالی رسانه شهرستان ضعیف است، گفت: لازم است که خبرنگاران خادمیار  تولید محتوای خبری خود را تقویت کنند. به گزارش ندای تجن،سیدمحمدعلی رضازاده با تاکید بر تولید محتوای خبری در شهرستان ساری، گفت: در حال حاضر فعالیت اهالی رسانه […]

مسئول خبر و رسانه  آستان قدس رضوی شهرستان ساری با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت اهالی رسانه شهرستان ضعیف است، گفت: لازم است که خبرنگاران خادمیار  تولید محتوای خبری خود را تقویت کنند.

به گزارش ندای تجن،سیدمحمدعلی رضازاده با تاکید بر تولید محتوای خبری در شهرستان ساری، گفت: در حال حاضر فعالیت اهالی رسانه شهرستان ضعیف است و لازم است که خبر نگاران خادمیار فعالیت بیشتری در زمینه تولید محتوا داشته باشند.

مسئول خبر و رسانه  آستان قدس رضوی شهرستان ساری با بیان اینکه خادمیاران حتماً باید  ۶ ساعت در هفته در آستان حضور داشته باشند، افزود:با توجه به اینکه در روزهای شنبه جلسات متعددی در آستان برگزار می شود، نیاز است که هر فردی روزهای فعالیت خود در دفتر آستان رامشخص کرده و حضور داشته باشد .

وی با تاکید بر اینکه هر خادمیار رسانه ای باید ۶ ساعت در هفته حضور فیزیکی در آستان داشته باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه خبرنگاران در منزل هم توان تولید محتوای خبری دارند می‌توانند به مدت دو ساعت در آستان حضور داشته باشند.

رضازاده با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه هم اندیشی با عضویت همه اعضای خادمیار رسانه، ادامه داد: طی پیشنهادی به مسئول آستان قدس رضوی شهرستان ساری، قرار شد تا بازدیدهای شهرستانی با هدف هم افزایی و ارتباط بیشتر میان خادمیاران رسانه صورت گیرد.

ابوالحسن صادقی، معاون خبر و رسانه نیز با بیان اینکه خادمیاران رسانه باید  نسبت به ثبت گزارش در سامانه توجه بیشتری داشته باشند، گفت:همه اعضا باید حضور هفتگی فعال و موثر برای پوشش اخبار و تولید محتوا داشته باشند .

لازم به ذکر است،  در پایان اعضای خبر و رسانه نظرات ‌و پیشنهاداتی خود را بیان کردند.

تنظیم خبر:نداکلایی