کتاب ساری پایتخت فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو اکو ۲۰۲۲ به نگارش درآمد
کتاب ساری پایتخت فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو اکو ۲۰۲۲ به نگارش درآمد

اختصاصی: کتاب پایتخت فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو اکو ۲۰۲۲ با نویسندگی” زیور خلیلی” به نگارش درآمد.به گزارش ندای تجن_ خلیلی فوق لیسانس مدیریت آموزشی، دانشجوی ارشد روانشناسی وراهنمای رسمی گردشگری است که علاقه او به کمک برای شاد زندگی کردن افراد سبب شد تا تورگردانی را با روانشناسی ترکیب کند . خلیلی به خبرنگار […]


اختصاصی: کتاب پایتخت فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو اکو ۲۰۲۲ با نویسندگی” زیور خلیلی” به نگارش درآمد.
به گزارش ندای تجن_ خلیلی فوق لیسانس مدیریت آموزشی، دانشجوی ارشد روانشناسی وراهنمای رسمی گردشگری است که علاقه او به کمک برای شاد زندگی کردن افراد سبب شد تا تورگردانی را با روانشناسی ترکیب کند .


خلیلی به خبرنگار ما گفت:از زمان دبیرستان شروع به نوشتن و از سال ۹۸نویسندگی کتاب های خود را به صورت رسمی آغاز کرد.
وی افزود:در حال حاضر دو کتاب چاپ شده با عنوان “تمام خودت را در آغوش بگیر”با موضوع خودشناسی و “ساری پایتخت فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو اکو ۲۰۲۲ با موضوع معرفی شهر ساری دارد.

این نویسنده در طول مدت یک سال کتاب” پایتخت فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو اکو ۲۰۲۲” را به نگارش درآورد که
که در ۳۵۰ صفحه ازمعرفی تاریخچه شهر ساری شروع می شود و به آثار تاریخی شهر و سبک معماری وجاذبه های طبیعی آن، آداب و رسوم و اساطیر مازندران می پردازد