شهردار ساری انتخاب شد
شهردار ساری انتخاب شد

محمد حسین قبادی بعنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب شد ششمین دوره شورای اسلامی شهر ساری در نخستین جلسه ی خود نسبت به انتخاب شهردار اقدام کرد.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری اعضای ششمین دوره این شورا در جلسه ی صبح امروز پنجشنبه […]

محمد حسین قبادی بعنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب شد

ششمین دوره شورای اسلامی شهر ساری در نخستین جلسه ی خود نسبت به انتخاب شهردار اقدام کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری اعضای ششمین دوره این شورا در جلسه ی صبح امروز پنجشنبه 1400/5/14که اولین جلسه ی شورا بود آقای محمدحسین قبادی را بعنوان سرپرست شهرداری مرکز استان برگزیدند.
 
گفتنی است قبادی مسئولیت های مختلفی را در شهرداری داشته که آخرین آن معاونت شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری بوده است