وضعیت هوای یک هفته آینده: از افزایش دما تا نیمه ابری
وضعیت هوای یک هفته آینده: از افزایش دما تا نیمه ابری

به گزارش ندای تجن_ براساس اخبار رسیده از اداره کل هواشناسی مازندران_ وضعیت هوای متفاوتی را یک هفته آینده تجربه می کنیم. براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه هاي پيـش يابـي هواشناسـي، از روز پنج‏شنبه۲۱/۵/۱۴۰۰ تا شنبه ۲۳/۵/۱۴۰۰ وضعیتی صاف تا نیمه ابری – همراه با تداوم هوای گرم و شرجی را تجربه می کنیم […]

به گزارش ندای تجن_ براساس اخبار رسیده از اداره کل هواشناسی مازندران_ وضعیت هوای متفاوتی را یک هفته آینده تجربه می کنیم. براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه هاي پيـش يابـي هواشناسـي، از روز پنج‏شنبه۲۱/۵/۱۴۰۰ تا شنبه ۲۳/۵/۱۴۰۰ وضعیتی صاف تا نیمه ابری – همراه با تداوم هوای گرم و شرجی را تجربه می کنیم که
در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با رشد ابر، وزش باد و در ارتفاعات و غرب استان با رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه خواهد بود.
• بیشینه دما در مناطق غربی(رامسر تا نور) بین ۳۰ تا ۳۳ و در مناطق مرکزی و شرقی بین ۳۳ تا۳۶ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

در روزهای یکشنبه و دو‏شنبه۲۴ و ۲۵/۵/۱۴۰۰ هوا نیمه ابری در ساعات بعدازظهر بارشد ابر همراه با کاهش شدت گرما -در ارتفاعات وغرب استان با رگبار و رعدوبرق پراکنده گزارش شد که بیشینه دما در مناطق غربی (رامسر تا نور) بین ۲۷ تا ۳۱ و در مناطق مرکزی و شرقی بین ۳۱ تا ۳۴ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

در روز سه شنبه ۲۶/۵/۱۴۰۰ هوا صاف تا نیمه ابری در ساعات بعدازظهر بارشد ابر – در ارتفاعات وغرب استان با رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه خواهد بود که بیشینه دما در مناطق غربی (رامسر تا نور) بین ۲۷ تا ۳۱ و در مناطق مرکزی و شرقی بین ۳۱ تا ۳۴ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

در روز چهار شنبه ۲۷/۵/۱۴۰۰ هوا نیمه ابری گاهی ابری بویژه در ارتفاعات و غرب استان با رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهد بود که
بیشینه دما در مناطق غربی(رامسر تا نور) بین ۲۷ تا ۳۰ و در مناطق مرکزی و شرقی بین ۳۰ تا ۳۳ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.