جواد طالبی، شهردارساری ماند
جواد طالبی، شهردارساری ماند

جوادطالبی با حکم وزیر کشور، شهردارساری ماند

با حکم وزیر کشور، جواد طالبی به صورت رسمی شهردار ساری شد

به گزارش ندای تجن به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، با حکم احمد وحیدی وزیر کشور، جواد طالبی به سمت شهردار ساری منصوب شد.

جواد طالبی سرپرست شهرداری ساری که با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی این شهر برای تصدی سمت  شهردار مرکز استان انتخاب شده بود، با حکم وزیر کشور بعنوان شهردار ساری انتخاب شد.