اعضای ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ منصوب شدند
اعضای ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ منصوب شدند

با آغاز بکار تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی احکام جداگانه ای رؤسای کارگروه‌ها و اعضای این ستاد را منصوب کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی احکام جداگانه ای روسای کارگروه ها و اعضای ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ را منصوب کرد.

به گزارش ندای تجن به نقل از مهر- با آغاز بکار تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی احکام جداگانه ای رؤسای کارگروه‌ها و اعضای این ستاد را منصوب کرد.

بر اساس این احکام سید حمید پور محمدی؛ رئیس شورای راهبری و تلفیق برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ و رئیس کارگروه تبصره‌ها، محمدحسین رحمتی؛ رئیس کارگروه برنامه بررسی‌های اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال، علی حیدر نوری؛ رئیس کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه و رئیس کارگروه برنامه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد، امیر امینی؛ رئیس کارگروه برنامه پیاده سازی الزامات آمایش سرزمینی بودجه، امید حاجتی، دکتر جواد حسین زاده، قاسم رمضانپور نرگسی، احمد صمیمی، حمیدرضا عدل، رحیم ممبینی، علیرضا نعمتی، حمید پوراصغری و مژگان خانلو هر کدام عضو ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ منصوب شدند.