تشکیل78پرونده تخلف صنفی طی 24ساعت گذشته
تشکیل78پرونده تخلف صنفی طی 24ساعت گذشته

طی 24 ساعت گذشته 78 پرونده تخلف صنفی در استان مازندران تشکیل شده است.

طی 24 ساعت گذشته 78 پرونده تخلف صنفی در استان مازندران تشکیل شده است.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی؛ بازرسان این سازمان طی 24 ساعت گذشته از 1109واحد صنفی در استان بازدید که منجر به تشکیل 78پرونده تخلف شده است.

همچنین 5 واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی تعطیل شده اند.

بر پایه این گزارش 139 واحد خبازی مورد بازدید قرار گرفت.