نوسان قیمت ها کارایی مطلوب بورس را از دست میدهد/ دولت و سیستم نظارتی از صنایع خرد حمایت کنند
نوسان قیمت ها کارایی مطلوب بورس را از دست میدهد/ دولت و سیستم نظارتی از صنایع خرد حمایت کنند

یک کارشناس اقتصادی گفت: بورس راغب نیست با صنایع کوچک کار کند چون در معمالات خرد می رود و اینگونه معاملات هزینه های جانبی را افزایش می دهد به خاطر همین بورس تمایل خود را به این مسئله نشان نمی دهد و کمتر راغب است وارد معاملات خرد شود.


یک کارشناس اقتصادی گفت: بورس راغب نیست با صنایع کوچک کار کند چون در معمالات خرد می رود و اینگونه معاملات هزینه های جانبی را افزایش می دهد به خاطر همین بورس تمایل خود را به این مسئله نشان نمی دهد و کمتر راغب است وارد معاملات خرد شود.

به گزارش ندای تجن-بهروز مردانی نژاد کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری اظهار کرد: ساز و کار بورس مکمل سازو کار بازار آزاد است، بازار ازاد جایی است که کالا بصورت رقابتی در بازار وارد می شود و دنبال عرضه خودش است، متقاضی و تقاضا هم از طرف دیگر وارد کار می شوند.

وی تصریح کرد: این مکانیزم باعث شده عرضه و تقاضا در یک حالت رقابتی بتواند تعادل و توازن بازار را حفظ کند.

نوسان قیمت ها کارایی مطلوب بورس را از دست می دهد

مردانی نژاد با اشاره به اینکه در ایران علت اینکه بورس کارایی خوب و مطلوب خودش را ندارد چند دلیل عمده دارد گفت:نوسان قیمت ها که باعث می شود ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند ، هزینه های تولید افزایش پیدا می کند و تولید کننده مایل نیست از طریق بورس وارد شود به خاطر اینکه فکر می کند انجا نمی تواند وارد بازار بورس شود و هزینه های جانبی خود را تامین کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل آن این است که اصولا مشتری های ما اکثرا بالای 80 درصد صنایع خرد و کوچک و متقاضیان کوچک هستند که این متقاضیان کوچک به خاطر حجم تقاضایی که دارند ، بورس راغب نیست با این ها کار کند چون در معمالات خرد می رود و اینگونه معاملات هزینه های جانبی را افزایش می دهد به خاطر همین بورس تمایل خود را به این مسئله نشان نمی دهد و کمتر راغب است وارد معاملات خرد شود.

راه آزادی اقتصاد ورود به بورس است

مردانی نژاد با اذعان بر اینکه راه حلی که به نظر می رسد باید روی ان کار شود حمایت ها از واحدهای خرد از طرف دولت سیزدهم و سیستم نظارت است گفت: سازمان های مربوطه اتحادیه مصرف کنندگان وارد کار شوند و از صنایع خرد و کوچک حمایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه سیستم حمایتی می تواند راه گشا و حمایت از مسئله باشد گفت: اگر سیستم بازار آزاد را اعمال کنیم می توانیم همانند همه دنیا مکانیزم و روال را جریان دهیم .

مردانی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: اقتصاد و بخش خصوصی ما ادعا می کند که می خواهد آزاد باشد که راه آن ورود به بورس است اما از طرفی باید از صنایع کوچک هم حمایت صورت گیرد، که این نیاز به نظارت های درست و جدی دارد که بتواند کالا خود را در یک بازار رقابتی خرید کنند.

انتهای پیام/