افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس  در ساری
افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس  در ساری

با حضور حسن خیریانپور؛ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در استانداری مازندران افتتاح شد به گزارش ندای تجن- نمایشگاه هفته دفاع مقدس درمحل استانداری مازندران افتتاح شد. این نمایشگاه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیران کل اداری مالی، دفترجذب و سرمایه گذاری، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و برخی همکاران ستادی استانداری آغاز شد.

با حضور حسن خیریانپور؛ نمایشگاه هفته دفاع مقدس در استانداری مازندران افتتاح شد

به گزارش ندای تجن- نمایشگاه هفته دفاع مقدس درمحل استانداری مازندران افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیران کل اداری مالی، دفترجذب و سرمایه گذاری، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و برخی همکاران ستادی استانداری آغاز شد.