تصویب شیوه‌نامه دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضاي هيات علمی دانشگاه مازندران
تصویب شیوه‌نامه دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضاي هيات علمی دانشگاه مازندران

دوره‌های دانش‌افزایی و توانمندسازي، دربرگیرنده دو دوره مهارتی و معرفتی می‌باشد که مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه، متولی برگزاري دوره‌هاي مهارتی و دفتر هم‌اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه(مرکز هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی) متولی دوره.های معرفتی می.باشد.

دوره‌های دانش‌افزایی و توانمندسازي، دربرگیرنده دو دوره مهارتی و معرفتی می‌باشد که مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه، متولی برگزاري دوره‌هاي مهارتی و دفتر هم‌اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه(مرکز هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی) متولی دوره.های معرفتی می.باشد.

     به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر محمدحسین فاطمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از تصویب شیوه‌نامه دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضاي هيات علمی دانشگاه مازندران خبر داد.

        بر اساس این گزارش، فاطمی با اعلام این خبر افزود: یکی از وظایف دانشگاه‌ها، تدوین برنامه.هایی جهت ارتقا توانایی‌هاي علمی- آموزشی اعضاي هیات علمی دانشگاه‌ها است که عملکرد صحیح آنان می‌تواند منجر به ارتقاي کیفی نظام آموزش عالی گردد. در اجرای ماده یک آیین.نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی  مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ شوراي عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه طرح دانش.افزایی و توانمندسازي اعضاي هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ شوراي اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، اعضای هیات علمی، موظف به گذراندن دوره‌هاي مهارتی و معرفتی در طول خدمت و کسب امتیاز لازم براي ارتقای مرتبه یا تبدیل وضعیت استخدامی(براي اعضاي هیات علمی جدیدالورود) می‌باشند.

        معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گفت: دوره‌های دانش‌افزایی و توانمندسازي، دربرگیرنده دو دوره مهارتی و معرفتی می‌باشد که مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه، متولی برگزاري دوره‌هاي مهارتی و دفتر هم‌اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه(مرکز هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی) متولی دوره.های معرفتی می.باشد.

       وی افزود: دوره های مهارتی و معرفتی هر یک در ۴ سطح برای اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی- آزمایشی طراحی شده و مطابق با تقویم زمانی مشخصی که در کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه تنظیم خواهد شد قابل اجرا است.

       فاطمی در پایان گفت: این شیوه‌نامه در ۸ ماده در جلسه مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی و پس از بازنگري مجدد و اعمال اصلاحات لازم، در جلسه مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ هیات رییسه به تصویب رسید و برای مخاطبان ورودی ۱۳۹۸ به بعد لازم‌الاجرا است.