شهرداران جدید فرح آباد و پایین هولار منصوب شدند
شهرداران جدید فرح آباد و پایین هولار منصوب شدند

احمد حسین زادگان، نماینده عالی دولت در مازندران، در احکام جداگانه‌ای، سید محمد مهدی فاطمی را به سمت شهردار فرح آباد و سید عزت الله هادیان را به سمت شهردار پایین هولار منصوب کرد.

طی احکام جداگانه ای از سوی استاندار مازندران، شهرداران جدید فرح آباد و پایین هولار منصوب شدند

به گزارش ندای تجن-احمد حسین زادگان، نماینده عالی دولت در مازندران، در احکام جداگانه ای، سید محمد مهدی فاطمی را به سمت شهردار فرح آباد و سید عزت الله هادیان را به سمت شهردار پایین هولار منصوب کرد. ‎

  مراسم معارفه شهرداران فرح آباد و پایین هولار با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد.

 معاون استاندار مازندران در این مراسم پس از اهدای حکم به سید محمد مهدی فاطمی و سید عزت الله هادیان بر اجرای مفاد میثاق نامه شهرداران با استاندار مازندران از سوی شهردار فرح آباد و شهردار پایین هولار تاکیدکرد./روابط عمومی