مدرسه تلویزیونی ایران فعال می‌شود/ بازگشایی تدریجی مدارس
مدرسه تلویزیونی ایران فعال می‌شود/ بازگشایی تدریجی مدارس

معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تحصیل به صورت مجازی وحضوری آغاز شده است، گفت: مدرسه تلویزیونی نیز روزانه ۱۵ ساعت برنامه آموزشی دارد.

معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تحصیل به صورت مجازی وحضوری آغاز شده است، گفت: مدرسه تلویزیونی نیز روزانه ۱۵ ساعت برنامه آموزشی دارد.

به گزارش ندای تجن- قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشایی مدارس با بیان اینکه دوسال سخت و پرچالش را به دلیل شیوع کرونا سپری کردیم، گفت: دولت جدید با همکاری دستگاه‌های مختلف از وزارت بهداشت و غیره توانست ۹۹.۷ درصد همکاران فرهنگی را در استان مازندران واکسینه کند.

وی با بیان اینکه برای کیفیت بخشی به حوزه تعلیم و تربیت آماده شدیم با کمک همدیگر به فضای سال‌های قبل و تحصیل حضوری برگردیم، سلامت معلمان، کارکنان و دانش آموزان را اولویت اصلی دانست و گفت: دستورالعمل‌های لازم در وزارتخانه پیش بینی بر مبنای استانداردهای جهانی تهیه شده است.

وی گفت: بسیاری از کشورهای دنیا نیز به سمت تحصیل حضوری درپیش رفته اند ولی مسیر ما برای بازگشایی مدارس تدریجی خواهد بود و در وحله اول مدارس با جمعیت کم در دستور بازگشایی قرار گرفته است.

احمدی لاشکی یادآور شد: امیدواریم در آینده بتوانیم مدارس دارای جمعیت میانه و بزرگ را که اکنون به صورت مجازی فعال هستند را بازگشایی کنیم.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با اظهار اینکه مدرسه تلویزیونی نیز از امروز فعال می‌شود، گفت: ۱۵ ساعت در شبانه روز برنامه مدرسه تلویزیونی خواهیم داشت و هشت برنامه مربوط به دوره ابتدایی و ۱۵ برنامه مربوط به دانش آموزان دوره متوسط است.

وی شمار دانش آموزان مازندران ۵۲۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: آموزش در شرایط سخت تعطیل نشد و در کلاس‌های مجازی ۱.۶ برابر زحمت بیشتری نسبت به کلاس‌های حضوری دارد زیرا تولید محتوا، ارائه، آزمون و پاسخگویی زحمت بالایی دارد.