آموزش مهارت به بیش از 1هزار و 500 سرباز وظیفه
آموزش مهارت به بیش از 1هزار و 500 سرباز وظیفه

براساس قراردادی که سازمان نیروهای مسلح با سازمان آموزش فنی و حرفه ای منعقد کرده است  مقرر گردید تا سربازان وظیفه آموزش مهارتی بیاموزند که در همین راستا، قرارگاه مهارت جهت تسهیل در آموزش سربازان و نیروی کار تشکیل شد.

براساس قراردادی که سازمان نیروهای مسلح با سازمان آموزش فنی و حرفه ای منعقد کرده است  مقرر گردید تا سربازان وظیفه آموزش مهارتی بیاموزند که در همین راستا، قرارگاه مهارت جهت تسهیل در آموزش سربازان و نیروی کار تشکیل شد.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران بابیان اینکه در در شش ماهه اول سال جاری تعداد 1هزار و 544 نفر سرباز وظیفه در یگان‌های مسلح شامل ارتش، نیروی انتظامی و سپاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در قرارگاه مهارت فرا گرفتند، گفت: این آموزش‌ها در راستای تعهد به قرارداد با سازمان نیروهای مسلح انجام شد .

سید حسین درویشی با اشاره به اینکه تعداد سربازان وظیفه در یگان ارتش 360 نفر ، در نیروی انتظامی 778 نفر و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 406 نفر بود، افزود: بر اساس تعهدات انجام شده، این افراد در 4 خوشه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر، 16 گروه آموزشی، 37 حرفه مهارتی و 63 دوره آموزشی مانند درودگری، رایانه، لوله کشی، نقشه کشی، نقشه برداری و … آموزش مهارتی دیدند.

درویشی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص واحدهای پذیرنده محیط کار واقعی در پادگان اظهار داشت: 275 نفر در این واحدها آموزش‌های مهارتی را فرا گرفتند.