تهیه کیک و شیرینی با تم صلح و دوستی
تهیه کیک و شیرینی با تم صلح و دوستی
مدیر رشته قنادی مسابقات ملی مهارت رشته قنادی از تهیه کیک و شیرینی با تم صلح و دوستی خبرداد.


به گزارش ندای تجن_مدیر رشته قنادی مسابقات ملی مهارت با بیان اینکه هر ساله تم‌های خاصی برای تهیه کیک ها در نظر گرفته می شود تا شرکت کنندگان آن ها را برروی انواع کیک و شیرینی پیاده کنند، گفت: در سال جاری با توجه به تجریم ها و جنگ و جدال های کشورهای همسایه تم را روی صلح و دوستی گذاشتیم.
فرحنازمحسنی آراسته با اشاره به اینکه در مسابقات ملی مهارت رشته قنادی 13شرکت کننده از 10استان حضور دارند، افزود: از مهمان نوازی مازندرانی ها تشکر می کنیم، با توجه به اینکه مازندران برای نخستین بار میزبان مسابقات ملی مهارت است مسلما نقاط ضعفی وجود دارد که در مسابقات آینده قطعا برطرف شود.
مدیر رشته قنادی مسابقات ملی مهارت با بیان اینکه طول و ارتفاع کیک های تهیه شده و چگونگی استفاده از تزیینات بر روی آن ها مورد توجه داوران قرار می گیرد، افزود:روز اول با توجه به حجم و سختی کار و همین طور درست کردن تزیینات زمان بیشتری به شرکت کنندگان داده شد که در روزهای آینده به دلیل تسهیل کار، کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان می توانند کوکی ها را آماده و در یخچال بگذارند، اضافه کرد: مواد و ابزار مورد نیاز در دسترس شرکت کنندگان قرار می گیرد.
به گفته محسنی آراسته هر ساله تم‌های خاصی برای تهیه کیک ها در نظر گرفته می شود تا شرکت کنندگان آن ها را برروی انواع کیک و شیرینی پیاده کنند، گفت: در سال جاری با توجه به تحریم ها و جنگ و جدال های کشورهای همسایه تم را روی صلح و دوستی گذاشتیم.
وی ادامه داد:معمولا لگوی صلح و دوستی به صورت یک پرنده که گلی برروی نوک دارد و در حال پرواز است، به نمایش درمی‌آید که شرکت کنندگان می توانند به شکل های مختلف آن رابرروی کوکی ها و شیرینی ها پیاده کنند.

لازم به ذکر است این مسابقات تا فردا ظهر جمعه ۳۰مهرماه ادامه دارد.