ساروی‌ها روزانه بیش از 250 تن زباله دور می‌ریزند
ساروی‌ها روزانه بیش از 250 تن زباله دور می‌ریزند
مسئول خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری از جمع‌آوری روزانه 250 تن زباله در شهر ساری خبر داد.

حسن اصغری مسئول خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در گفتگویی میانگین روزانه تولید زباله تر در ساری را اعلام کرد و گفت: این میزان در نیمه نخست امسال به 250  تن در روز رسیده است.

وی از برنامه ریزی برای جمع آوری منظم زباله در سطح شهر ساری خبر داد و افزود: ما در سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری به دنبال افزایش سطح خدمات به شهر و شهروندان هستیم .در حال حاضر جمع‌آوری این حجم زباله در دو تا سه شیفت کاری در طول شبانه روز در حال انجام است.

مسئول خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری اذعان کرد: نگاه و رویکردمان در بحث خدمات شهری و جمع آوری زباله های شهروندان این است که به دنبال افزایش سطح خدمات هستیم که از این طریق شاهد مشکلی در هیچ زمینه ای نباشیم.


اصغری با تاکید بر لزوم جمع‌آوری زباله از درب منازل، خاطرنشان کرد: اگر این امر محقق شود و مردم رأس یک ساعت مشخص زباله‌ها را خارج از منزل بگذارند، تنها در یک شیفت کاری، کار جمع‌آوری زباله‌های شهر انجام می‌شود و شاهد ناهماهنگی ها در جمع آوری زباله های شهری نخواهیم بود.

وی اضافه کرد: همچنین با انجام این کار مخازن جمع‌آوری زباله برچیده شده و دیگر شاهد پدیده “زباله گردها” نخواهیم بود.
وی با توصیه به شهروندان در خصوص تفکیک زباله تر از خشک، خاطرنشان کرد: سازمان پسماند از نهادهایی است که به جدیت اجرای این قانون را پیگیر است و امیدواریم شهروندان در این امر سازمان را همراهی کنند.
اصغری با بیان اینکه جمع ‌آوری زباله ها از درب منازل و انتقال آن به مرکز دفن یکی از وظایف مصرح سازمان است و سالانه هزینه زیادی جهت تحقق این فرایند می شود، گفت: رعایت حقوق شهروندی امری ضروری است و نباید اجازه داد حمل و جابه‌جایی زباله توسط شهروندان صورت پذیرد، از این رو سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری با تاکید شهردار محترم، با برنامه ریزی دقیق و منظم اقدام به جمع آوری و حمل زباله ها می نماید تا شهروندان مجبور به حمل آن به جایگاه ها و سطل های نصب شده در خیابان های اصلی نشوند.

وی با اشاره به لزوم ارتقای فرهنگ شهروندی و رعایت حقوق شهروندی، فرهنگ سازی مناسب در امر جمع آوری زباله ها را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: امید است شهروندان نیز با همکاری و تعامل مستمر با عوامل شهرداری در نگهداری هر چه بهتر شهر کوشا باشند.
اصغری در پایان یادآورشد: هم اکنون روزانه بیش از 250  تن انواع زباله در ساری تولید می شود که حدود 25 درصد آن زباله خشک است که با تفکیک اصولی میتوان حدود 8 درصد از آن را مجددا وارد چرخه انتفاع اقتصادی نمود.