تشتت گفتمانی کنشگران توسعه خواه مازندران
تشتت گفتمانی کنشگران توسعه خواه مازندران
مازندران از عدم انسجام رژیم فکری منسجم کنشگران توسعه خواه رنج می برد و شاهد تشتت گفتمانی در استان هستیم.

ندای تجن به نقل از مهر-ایرج نیازآذری: اگر مجموعه دیدگاه‌ها، نظرات و مطالبات کنشگران توسعه خواه و بازیگران قدرت در بخش‌های دولتی، فعالان بخش خصوصی، دانشگاهی، صنفی و مدنی را پیرامون توسعه استان مازندران سیاهه کنیم شاهد تشتت گفتمانی یا به عبارتی عدم انسجام رژیم فکری مسلط هستیم.

استخدام ادبیات و بیان‌گزاره‌های متفاوتی چون جهادی، انقلابی، علمی، عقلانی بدون ارائه راهکارهای تجربه شده نتیجه و خروجی مشخصی‌ندارد و جامعه را اقناع نمی‌کند و در حد شعار و خبر متوقف می‌ماند، یا اینکه مسائل اولویت دار استان مازندران که استراتژی استاندار جدید شود محل مناقشه، تعارض و حتی تضاد نخبگان است.

هنوز دعوای گفتمانی و تصمیم‌گیری بر سر جهت گیری مدیران در بخش کشاورزی یا گردشگری و خدمات برای توسعه استان به نقطه تعادل نرسیده، این درحالی است که انواع و اقسام سند رسمی و مصوب در کتابخانه های دستگاه‌های اجرایی بدون مطالعه خاک می‌خورد و انبوهی از مشکلات حل نشده از قبیل بیکاری، پسماند، طرح‌های نیمه تمام عمرانی، چالش سرمایه گذاری و عدم شروع طرح محرک توسعه مردم استان را آزار می‌دهد.

تازه‌ترین هماوردی اندیشه‌های متفاوت و متضاد، در ایام معارفه استاندار جدید مازندران در جلسات رسمی، تریبون‌های‌عمومی و رسانه‌های گروهی انتشار یافت که راه شناخت تصمیم درست را برای مخاطبان و حتی استاندار منتخب سخت می‌کند.

به اعتقاد این قلم اگر استاندار مازندران به دنبال همگرایی و انسجام بازیگران قدرت و کنشگران توسعه زادبوم، نوسازی و تحول برای ساختن مازندران جدید است باید در گام نخست از طریق یک نهاد اندیشه ورز به هم‌افزایی گفتمانی بپردازد که «اتاق فکر توسعه و تعالی استان» در دوره استانداری محمد اسلامی‌، نهادی هوشمند و دانش بنیان برای اشتراک گذاری و همرسانی دیدگاه‌های مختلف نظری و اجرایی وبه عبارتی «قوه عاقله استان» بود.

انباشت مشکلات و ناکارآمدی‌ها، گسترش واگرایی، ناامیدی و سر برآوردن عارضه‌های نوظهور، مسؤلیت اجتماعی نخبگان را برای کمک به حل مشکلات و تعارضات تاریخی کرده، لذا از آنجایی که وطن‌دوستی فصل‌مشترک همه مازند یاران است حضور فعالانه در عرصه‌های مدنی و سپهر عملی توسعه‌طلبی تاکید این قلم است.

در پایان این سطور نگران روز مرگی و پرداختن به امور کم اهمیت و نمایشی هستم و بر این پندارم که اگر وقت مسئولان حق الناس است علمی شدن روندها و تصمیمات و استفاده از تکنیک‌های دانش‌پایه برای حل مسائل استان مسئولیت معنوی و نماد تعهد ارزشی مدیران و صاحب منصبان قوای مختلف در استان است که رهبری آن را حکمرانی و انقلابی گری علمی عقلانی تعبیر کردند.

مسئول سابق دبیرخانه اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران