جریمه خودروهای غیرمجاز تخلیه نخاله ساختمانی
جریمه خودروهای غیرمجاز تخلیه نخاله ساختمانی
کسانی که به صورت غیرمجاز و شبانه اقدام به تخلیه خاک و نخاله در معابر نمایند نیز پس از مستندسازی و ارجاع به راهنمایی و رانندگی بار اول جریمه و  در صورت تکرار، خودرو آنها توقیف و اعمال قانون خواهد شد.

به گزارش ندای تجن_مهدی رئیسیان مسئول واحد خاک و نخاله و امور عمرانی مدیریت پسماند شهرداری ساری در گفتگویی اظهار داشت: یکی از مشکلات سطح شهر که باعث از بین رفتن تنظیف سیمای شهری می‌شود، تخلیه و دپو غیرمجاز خاک و ضایعات  ساختمانی در معابر فرعی و ورودی های سطح شهر است.

رئیسیان افزود: سایت دفن زباله برای تخلیه خاک و نخاله در نظر گرفته شده که متاسفانه برخی از ماشین آلات حمل نخاله های ساختمانی به جای تخلیه در این سایت در مکان های غیرمجاز اقدام به تخلیه خاک و نخاله‌های ساختمانی می کنند.

وی گفت: کسانی که به صورت غیرمجاز و شبانه اقدام به تخلیه خاک و نخاله در معابر نمایند نیز پس از مستندسازی و ارجاع به راهنمایی و رانندگی بار اول جریمه و در صورت تکرار خودرو آنها توقیف و اعمال قانون خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با استناد به ماده 16 و 20 قانون مدیریت پسماند و حکم دادستانی، تخلیه زباله، خاک و نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهر جریمه، توقیف وسیله نقلیه و بازداشت متخلف را به همراه خواهد داشت. 

وی ادامه داد : بر همین اساس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری، علاوه بر سایر فعالیت‌های مربوطه، با اجرای طرح بازوغلتان به ساماندهی بهتر و ساده تر خاک و نخاله جزء پرداخته است.

رئیسیان در ادامه بیان کرد: رهاسازی اینگونه پسماندهای شهری در معابر عمومی، کنار ساختمان ها و یا حاشیه شهر علاوه بر ایجاد منظر نازیبا باعث اختلال در عبور و مرور افراد و وسایل نقلیه، آلودگی هوای اطراف و حوادث مختلف می گردد و امیدوارم با همراهی همه مردم، شاهد چنین صحنه‌های نازیبایی در سطح شهر نباشیم