تودیع و معارفه 5صبحی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری، چرا؟
تودیع و معارفه 5صبحی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری، چرا؟
در حال حاضر انتقادی به معارفه مدیرعامل جدید، وارد نیست اما چرا در ساعت 5صبح  که پرسنل حضور ندارند این مراسم برگزار شده است؟

به گزارش ندای تجن– امروز صبح باخبر شدیم که سید محمدرضاگرامیان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری تودیع و عباس غفوری به عنوان مدیرعامل جدید سازمان معرفی شد.

در اخبار سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری نگاهی انداختیم تا عکسی برای مراسم تودیع و معارفه پیدا کنیم و در خبر رسانه ندای تجن منتشر نماییم که هیچ عکسی از مراسم نبود و تنها  عکس عفوری مدیرعامل جدید سازمان در کنار پرسنل  منتشر شده بود.

موضوع مراسم تودیع و معارفه را از پرسنل سازمان جویا شدیم که گفتند چون مراسم در ساعت 5صبح امروز برگزار شده است و پرسنل حضور نداشتند هیچ عکسی از مراسم ندارند.

در خبر تودیع و معارفه حضور علیرضا حمیدی معاون خدمات شهری شهردار ساری در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید سازمان مدیریت پسماند انتشار یافته است.

در پیشینه عباس غفوری مدیرعامل جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری جستجو کردیم که متوجه شدیم پیش از این معاون جواد طالبی شهردار ساری در سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران بوده است.

وی در سال 98مدیر مؤسسه بازیافت و مدیریت مواد زائد و جامد استان بود که در سال 99 با حکم جواد طالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان به عنوان معاون امور شهرداریهای ودهیاری های سازمان همیاری شهرداری های مازندران منصوب شد.

معمولا مراسم تودیع و معارفه در ساعت اداری با خبر قبلی که قرار است چنین تغییری صورت گیرد انجام می شود و برگزاری مراسم تودیع و معارفه به قول عام «یهویی» کمی شبهه انگیز است.

در حال حاضر انتقادی به معارفه مدیرعامل جدید وارد نیست اما چرا در ساعت 5صبح  که پرسنل حضور ندارند این مراسم برگزار شده است؟