فرصت متفاوت استاندار مازندران برای انتصابات شایسته سالارانه
فرصت متفاوت استاندار مازندران برای انتصابات شایسته سالارانه
یادداشتی از ایرج نیاز آذری فعال فرهنگی و اجتماعی درباره فرصت متفاوت استاندار مازندران برای انتصابات شایسته سالارانه در ساماندهی منابع و سازه‌های انسانی دیارعلویان به پایگاه خبری ندای تجن ارسال شده است که بدین شرح است.

ندای تجن_نظام انتصابات درکشورمافارغ ازاینکه چه دولتی برمصدر امور باشد بیش از اینکه تابع قواعد و ضوابط حرفه ای باشد مبتنی‌و متاثر از لابی‌های سیاسی و انتخاباتی‌عزت‌مندانه نیست و همین عارضه برای ناکارآمدی حکمرانی‌،هدررفت فرصت هاو فرسایش‌منابع کفایت می‌کند.
باهمه نامیدواری ها و بی اعتمادی ها اما بعضی وقت ها مسوولینی داریم که سوابق ارزشی و حرفه‌ای قابل قبولی دارند وایضا مستحضربه حمایت بی واسطه مقامات ارشد نظام هستندکه خوشبختانه در دولت جدید؛ استاندارمازندران از این ویژگی منزلت سازبرخورداراست وبه هیچ جریان و گروهی بدهکار نیست جز به مردم انقلابی ونگران مازندران!
اما همین چهره ملی که بطور مشخص منتخب وسفیر شخص رییس جمهور محترم می باشد باید در زمینی پراز مانع مازندران بازی کند که قبلا نامش “تبرستان” بود یعنی‌اگر لابیگران به‌منافع‌ حداکثری‌خودنرسند اهل‌قلم از جنس تبرمی شوند!!!البته وشوربختانه درمازندران ما گزارش نویسان و پرونده سازان و زیرآب زنان کم نیستند که با تخریب آبروهای افرادبیگناه را حراج می کنند که رسالت خطیرشما صیانت از امنیت و اعتبارهمه فرزندان انقلاب است.
نگارنده شخصا توفیق مراوده و آشنایی با استاندارنومنصوب مازندران نداشته اما بواسطه تایید برخی افراد موثق که بر صداقت و تقوای ایشان تاکید دارند وبراساس
سخنرانی نماینده عالی دولت در مراسم روز دانشجودر دانشگاه مازندران این یادداشت رابه‌عنوان مطالبه انقلابی‌به‌اشتراک وداوری “مازندیاران” علوی‌تبارمی‌گذارم.
استاندارمازندران در پاسخ به پرسش و پیشنهادبرخی فعالان تشکل های دانشجویی و درچند سخنرانی پیشین برشایسته‌سالاری و جوان‌گرایی مبتنی بر راهبرد و نظریه گام دوم انقلاب تاکیدکردند واز انجام مصاحبه هایی با برخی جوانان اشاره داشتندکه جای‌امید واری والبته شفاف سازی‌است.
صاحب این قلم به‌عنوان‌طلبه رشته مدیریت و علوم سیاسی براین باور است که شایسته سالاری از دل روندهای دانش بنیان و قواعد علمی و عقلایی و تفکر سیستمی بیرون می‌آید واگرقالب‌ درستی برای انتصابات تعریف نشودنتیجه وخروجی مطلوبی درپی نخواهد داشت ولو با اقتدارسیاسی وسازمانی!
انتصابات زمانی موفق خواهد شد که پیش فرض‌های سیاسی و بخشی درآن دخیل نشود وکارآیی،تخصص، سلامت، پاکدستی،
تجربه، دانش، سلسه مراتب و مجموعه دیگری از توانمندی ها متناسب با شغل‌و سمت‌ پیوست‌ جریان‌انتصابات شود.
استان‌مازندران از لحاظ منابع وسازه‌های انسانی دارای ویژگی های منحصربفردی هست که اگرمثل آب پشت سدمهارومدیریت
نشود سیلاب براندازانه جاری می نمایداما می‌شودبادرایت و صداقت ونهادسازی از ظرفیت نخبگان و نیروهای کارآمد فارغ از تعلقات سیاسی استفاده کرد.
محدود سازی نظام انتصابات به نیروهای ستادی وسیاسی نافی شایسته سالاری و انتخاب درست می باشدچرا که نوددرصد پست‌ها و مناصب اجرایی واداری؛ فنی و تخصصی‌هستند وباید درچارچوب سلسله مراتب سازمانی ارتقایابند.‌
درغایت این سطور از استاندار مازندران‌انتظارداربم‌وفق‌سیاست های اعلامی‌در قبال انتصابات از لحاظ اعمالی نیز پایبند باشندتا مدیران مجرب و توانمندبا اندیشه جهادی و انقلابی وبرخورداری از انگیزه مصمم وخدمت‌گزارانه ایشان را برای توسعه و تعالی استان شهیدپرورمازندران‌همراهی نمایند. “بعون الله و‌فضله”!
ایرج نیازآذری/ روزنامه‌نگارو فعال فرهنگی و اجتماعی