نخستین نمایشگاه معرفی فرصت‌های شغلی با سرمایه اندک افتتاح شد
نخستین نمایشگاه معرفی فرصت‌های شغلی با سرمایه اندک افتتاح شد
نخستین نمایشگاه معرفی فرصت‌های شغلی با سرمایه اندک امروز صبح با حضور معاون استاندار مازندران در محل آموزش فنی و حرفه‌ای قائمشهر افتتاح شد.

به گزارش ندای تجن-این نمایشگاه در گروه‌های شغلی مانند صنایع پوشاک، صنایع چوب، شیلات، کشاورزی و گردشگری در ۱۲غرفه راه اندازی شد تا به معرفی ۷۵شغل با سرمایه کم از 50تا 200میلیون ریال بپردازد.

حسن خیریانپور به لزوم معرفی ظرفیت‌های حوزه آموزش مهارتی اشتغال محور با سرمایه اندک به جامعه و ضرورت ارتقاء فرهنگ کار و کار آفرینی و گسترش فرهنگ مهارت آموزی تأکید کرد ‎

این نمایشگاه که در  غرفه و  گروه شغلی اموزشی و معرفی  75 شغل در قالب مدت آموزش برای کسب مهارت و تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد شغل و نمونه کارهای تولید شده و میزان اعتبار مورد نیاز شغل با حضور حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران و تعدادی از مدیران کل استانی و مسئولان شهرستانی در قائمشهر افتتاح شد .

حسن خیریانپور به لزوم معرفی ظرفیت های حوزه آموزش مهارتی اشتغال محور با سرمایه اندک به جامعه و ضرورت ارتقاء فرهنگ کار و کار آفرینی و گسترش فرهنگ مهارت آموزی تأکید کرد و گفت: شوای مهارت آموزی را در استان فعال کردیم که در جهت توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار استان اقدام گردد و ضمن تأمین نیروی انسانی ماهر واحدهای صنعتی و تولیدی و کشاورزی و خدماتی و گردشگری بتوانیم در جهت تقلیل نرخ بیکاری استان و اشتغال بیشتر گام برداریم . 

ر