لزوم طرح ایده‌هایی همراه با کاهش هزینه
لزوم طرح ایده‌هایی همراه با کاهش هزینه
جلسه کارگروه درآمدی و کارگروه طرح و ایده سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری با حضور مدیران و کارشناسان سازمان در دفتر معاونت اداری مالی برگزار شد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری؛ ظهر امروز یکشنبه 5 دی ماه، جلسه کارگروه درآمدی و کارگروه طرح و ایده با هدف بررسی راهکارهای عملیاتی مناسب و اخذ تصمیم گیری های لازم به منظور تأمین منابع و افزایش درآمدهای پایدار با حضور زارعی معاونت اداری و مالی سازمان، زارع مسئول اجرایی و مدیران و کارشناسان سازمان برگزارشد.

جلسه کارگروه درآمدی به منظور ارزیابی عملکرد درآمدی سازمان و برنامه ریزی جهت وصول مطالبات، اهداف و سیاست‌های سازمان در دفتر معاونت اداری و مالی سازمان برگزار شد .

دراین نشست که در ادامه جلسه قبل بود، مبحث پسماندهای پزشکی مطرح شد و حاضرین در جلسه به بررسی و شرح وضعیت موارد موجود و نقطه نظرات خود جهت ایجاد درآمدهای پایدار پرداختند .

همچنین در کارگروه طرح و ایده نیز مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه به ارائه طرح‌ها و ایده‌ها برای پیشرفت سازمان پرداختند.

زارعی معاونت اداری و مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در این جلسه اظهار داشت: ما در سازمان مدیریت پسماند از ایده‌های جدید استقبال می‌کنیم.

وی جمع آوری ایده های کارآمد در راستای پیشرفت سازمان را از جمله اهداف تشکیل این کارگروه برشمرد و بیان داشت: با توجه به وضعیت کنونی، ایده ها و طرح ها باید علاوه بر کارآمدی با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها نیز همراه باشد.