عقب ماندگی ۱۰ درصدی مازندران در تزریق دوز سوم واکسن
عقب ماندگی ۱۰ درصدی مازندران در تزریق دوز سوم واکسن
ساری- سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در تزریق مرحله سوم واکسن دارای عقب ماندگی ۱۰ درصدی هستیم، گفت: فقط ۳۸۰ هزار نفر دوز سوم تزریق کردند.

به گزارش ندای تجن -اسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان تزریق واکسن دوز اول و دوم در استان به ترتیب به ۹۷ و ۸۷.۵ درصد رسیده است، گفت: میزان تزریق دوز سوم واکسن نیز به ۱۷ درصد رسیده است.

وی به عقب ماندگی ۱۰ درصدی از دوز سوم واکسن اشاره کرد و گفت: در هفته جاری باید میزان تزریق واکسن دوز سوم در استان جبران شود و امیدواریم تا پایان هفته جاری به ۳۰ درصد برسد.

وی بیشترین میزان تزریق واکسن را مربوط به هفته سوم دی ماه پیش بینی کرد و گفت: پیش بینی می‌شود میزان مراجعه در هفته سوم این ماه برای تزریق واکسن گسترش و افزایش یابد.

اویس با عنوان اینکه کمبودی برای تأمین و تزریق واکسن در استان نداریم، گفت: همه پلتفورم های واکسن به اندازه کافی در استان وجود دارد و توصیه می‌شود هر فرد پلتفورم های قبلی را در مرحله سوم تزریق کنند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار اینکه باید دو میلیون و ۲۲۰ نفر در استان باید دوز سوم واکسن را تزریق کنند، گفت: در حال حاضر ۳۸۰ هزار نفر دوز سوم را تزریق کردند و مابقی باید نسبت به تزریق اقدام کنند.

وی گفت: تا پایان هفته جاری باید ۳۰۰ هزار فرد جدید نسبت به تزریق دوز سوم واکسن اقدام کنند و در هفته بعدی شاهد بیشترین مراجعه خواهیم بود.