تولید انرژی در نیروگاه نکا به بیش از هفتصد میلیون­ کیلو­وات ساعت رسید
تولید انرژی در نیروگاه نکا به بیش از هفتصد میلیون­ کیلو­وات ساعت رسید
به گفته نعمتی تولید انرژی در نیروگاه شهید سلیمی نکا به بیش از هفتصد میلیون کیلووات ساعت رسید.

  مدیرعامل شرکت ­مدیریت ­تولید­ برق ­نکا از تولید بیش از741 میلیون و987 هزار­­کیلووات­ ساعت انرژی در دی ماه امسال در نیروگاه شهیدسلیمی نکا خبر داد.

محسن نعمتی با اعلام این خبر افزود: از این میزان تولید بالغ بر710 میلیون و192 هزارکیلووات­ ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

وی گفت: در این ماه حدود 95 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و حدود 5 درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد طوری که در 10 ماه ابتدای امسال حدود 87 درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

  نیروگاه شهید سلیمی نکا با 4 واحد بخار به ظرفیت هرکدام 440 مگاوات، 2­ واحد گازی به ظرفیت هریک 137.6 مگاوات و یک واحد بخارسیکل ­ترکیبی با ظرفیت 160 مگاوات نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.