لزوم گسترش اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت ترافیک برای آگاه‌سازی عمومی و کاهش حوادث در کشور
لزوم گسترش اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت ترافیک برای آگاه‌سازی عمومی و کاهش حوادث در کشور
رسانه ملی با اجرای برنامه‌های فرهنگی در جهت آگاه سازی مردم درباره قوانین ترافیکی می تواند از حوادث رانندگی جلوگیری کند.

انجام برنامه و طرح‌های فرهنگی با محوریت حساس سازی آحاد جامعه و جلب نظر و همراهی هرچه بیشتر دست اندرکاران در امر ترافیک و حمل ونقل بسیار مهم‌ و حیاتی ست .
دهه اقدام ملی ایمنی راهها که از سال 1400 آغاز گردید فرصت مهمی است تا با همراهی و همکاری تمامی نهادهای حاکمیتی، خصوصی، علمی و دانشگاهی، سمن ها و نهادهای مردمی و با استفاده از مجموعه ظرفیت­ ها بر پدیده و دغدغه نگران کننده سوانح رانندگی در کشور غلبه و آن را مرتفع و حذف نمود.
“حمل و نقل بدون حادثه” و شعار «عزم ملی برای کاهش سوانح رانندگی» برای جامعه یک آرمان دست یافتنی و تحقق این پیام و شعار نیازمند رعایت فرهنگ صحیح رانندگی و رفتارهای دقیق ترافیکی از سوی هموطنان به موازات اقدامات حاکمیتی امروزه یک ضرورت مهم است .
امروزه و در عصر کنونی توجه و واگذاری اختیار اداره امور جامعه به بخش های خصوصی و نهادهای مردمی حائز اهمیت بوده ، همانطور که در جوامع توسعه یافته عمل می گردد .
لذا لازم است برنامه های عملیاتی و جدی را در راستای حقوق شهروندی و آرامش خاطر هموطنان در سفرها و امر رانندگی به صورت مشترک انجام داد.
رادیو نماها و زیرنویس های تلویزیونی نیز فرصت مهمی برای انتشار پیام های ایمنی حمل و نقل می باشند که می توان بخشی از ظرفیت این برنامه ها را به موضوع افزایش ایمنی ترافیک اختصاص داد.
امروزه در جهان قدرت رسانه بر هیچ کس پوشیده نیست .
در کشورمان جایگاه ویژه رسانه ملی با توجه به توسعه شبکه های استانی فراخور شرایط بومی و اقلیمی در سراسر کشور ، این انتظار وجود دارد که همراهی و همکاری جدی تر و بیشتری در جهت اجرای برنامه های فرهنگی در راستای منافع ملی و عمومی از سوی شبکه های استانی به عمل آید.
هر گونه اقدام فرهنگی پیشگیرانه ، آگاه سازی و ترویج الگوهای رفتاری رانندگی در شهرها تأثیر ارزنده ای نیز در رانندگی های برون شهری خواهد داشت بدین جهت شهرداری ها در موضوع فرهنگ ترافیک شهری به ویژه موتورسواران و عابران پیاده که بیشترین آسیب ها متوجه آنان می باشد ، بایستی تولیدات محتوایی فرهنگی ارزشمندی را داشته که قابل استفاده نیز در رسانه ملی است.
تولید محتوای غنی و تأثیر گذار بسیار مهم است . تعامل و همکاری رسانه ملی در کنار سایر دست اندر کاران و نهادهای راهبر تأثیر جدی در کاهش سوانح رانندگی خواهد داشت.
از آن جا که رسانه ملی کاربران و مخاطبان خاص خود را همواره در اختیار دارد یقیناً پخش این فیلم ها و تیزر ها در شبکه های ملی و استانی می تواند نقش آفرین بوده و در ایجاد موج ملی و عزم ملی مؤثر باشد .
به طور کلی ، پیشگیري از تصادفات و خسارات با شناسایی عوامـل خطرساز و تنوع آنها در میان اقشار مختلف جامعه آغاز می‌شود.
بررسی ها در سالهای اخیر نشان می دهد که دلایل بسیاری از تصادفات، الگوی رفتاری رانندگان به ویژه در بین رانندگان جوان است.

سروان مرتضی ابراهیمی
کارشناس عالی تصادفات
پلیس راهور استان مازندران