یک بانوی رسانه‌ای مدیر روابط عمومی فرمانداری آمل شد
یک بانوی رسانه‌ای مدیر روابط عمومی فرمانداری آمل شد
پاک نیا بانوی رسانه، مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان آمل شد.

به گزارش ندای تجن-الناز پاک نیا به عنوان مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی فرمانداری آمل منصوب شد.

سیدعباس حسینی، سرپرست فرمانداری با اهدای حکمی الناز پاک نیا، یکی از بانوان رسانه‌ای که از فعالان اجتماعی شهرستان آمل است را به عنوان مشاور رسانه و مدیر روابط عمومی فرمانداری آمل منصوب کرد.

حسینی دی ماه سال جاری به عنوان سرپرست فرمانداری آمل معرفی شد.