کاهش ناپایداری همراه با بارش پراکنده
کاهش ناپایداری همراه با بارش پراکنده
اداره کل هواشناسی آسمان استان را با کاهش ناپایداری همراه با بارش پراکنده در برخی نقاط پیش بینی کرد.


ندای تجن_براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه هاي پیش بینی هوای روز دوشنبه ابری همراه باکاهش دما بویژه در غرب استان با بارش پراکنده – از بعدازظهر با کاهش ناپایداری گزارش شده است.

براساس این گزارش در روز سه شنبه ۲۶بهمن ماه سال جاری آسمانی نیمه ابری تا ابری در بعدازظهر و شب با بارش پراکنده خواهیم داشت که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وضعیت هوا نیمه ابری تا ابری با بارش پراکنده – در ارتفاعات با بارش برف و وزش باد پیش بینی شد.
از پنجشنبه شب بتدریج کاهش ناپایداری هوا را شاهد خواهیم بود که در روزهای جمعه و شنبه آسمانی صاف تا نیمه ابری با افزایش نسبی دما پیش بینی شد.

  • منبع خبر : اداره کل هواشناسی مازندران