قائمشهر در جمع شهرستان‌های برتر کشوری در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد
قائمشهر در جمع شهرستان‌های برتر کشوری در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد
قائمشهر در میان ۱۸ شهرستان دارای کانون فرهنگی هنری مساجد قرار گرفت.

قائم شهردر جمع شهرستان‌های برتر کشوری در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد قرار گرفت.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : قائم شهر با دارا بودن ۱۱۶ کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و به واسطه فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از شهرستان در سامانه بچه‌های مساجد از سوی هیات داوران سومین رویداد ملی فهما در ردیف شهرستان برتر کشورمعرفی شد.از سوی هیات داوران اسامی 18 شهرستان برتر کشور در رویداد ملی فهما 1400 که با شعار «به توان مردم» در سطح بیش از 26 هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد سراسر ایران اسلامی برگزار شده بود، اعلام شدکه در این میان شهرستان قائم شهر در این 18 شهرستان جای گرفت.

عیسی مدانلو رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر در این خصوص افزود : برخی از ملاک های مهم در ارزیابی شهرستان‌های برتر و شاخص؛ شامل میزان فعالیت و عملکرد کانون‌های شهرستان در رواق‌های 12‌گانه، بروزرسانی مجوز و تکمیل اطلاعات کانون‌ها در سامانه بچه‌های مسجد، تعداد رابط یا رابطین برگزیده از حیث امتیاز، تداوم و پیوستگی ارتباط سامانه‌ای در طول برگزاری رویداد و تعداد کانون‌های روستایی بودند.

  • منبع خبر : روابط عمومی