رعایت قوانین در ساخت و ساز روستایی به طور دقیق رصد می‌شود
رعایت قوانین در ساخت و ساز روستایی به طور دقیق رصد می‌شود
رعایت قوانین ساخت و ساز در روستاها به طوردقیق رصد می شود و اطلاعات در اختیار مسئولان استان قرار می گیرد.


ندای تجن_عباس اکبرزاده رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان به همراه مهندس کمیل مومنی مسئول کارگروه ممیزی ساخت وساز غیر مجاز و سایر اعضا در نشست با اسماعیل مهرافزا سرپرست اداره کل بازرسی عملکرد حقوقی استانداری مازندران دیدار و گفت و گو نمود.

در این نشست کمیل مومنی بادله مسئول کارگروه ممیزی ساخت و ساز غیر مجاز استان مازندران با اشاره به اینکه برخورد با متخلفین ساخت و ساز روستایی خط قرمزمان محسوب میشود، خاطرنشان کرد : رعایت قوانین در ساخت و ساز روستایی ، توسط کارشناسان سازمان نظام کاردانی ساختمان بصورت دقیق رصد می شود و گزارشات ، مستندات قانونی به معاونت هماهنگی امور عمرانی ،معاونت دفتر فنی ، اداره کل بازرسی عملکرد حقوقی و دفتر فنی حمل و نقل امور عمرانی جهت معرفی به دستگاه قضایی ارسال می گردد.

وی استفاده بهینه از مهندسین سازمان نظام کاردانی ساختمان استان در امر نظارت بر نحوه ساخت و ساز روستایی را از برنامه های مهم و جدی در سال جاری برشمرد و یادآور شد : آماده همکاری با اداره کل بازرسی و عملکرد حقوقی استانداری مازندران در جهت برخورد با متخلفین ساخت و ساز غیر مجاز روستایی می باشیم
درپایان مهرافزاسرپرست بازرسی عملکرد حقوقی استانداری از عملکرد رضایت بخش سازمان نظام کاردانی ساختمان و اعضای کار گروه ممیزی ساخت وسازغیر مجاز در ارائه گزارش به نهادهای ذی ربط تقدیر وتشکر نمود و در ادامه مقررشد بصورت ماهانه گزارشی ازروند ساخت وساز غیر مجاز استان ازطریق کارگروه به معاونت عمرانی، اداره کل بازرسی ودفتر فنی ارائه گردد.