مردم امروز نیاز به آگاهی بخشی درست دارند/ شاید جایی باید به اجبار مردم را دعوت به مطالعه کنیم
مردم امروز نیاز به آگاهی بخشی درست دارند/ شاید جایی باید به اجبار مردم را دعوت به مطالعه کنیم
گرجی معتقد است که مردم به خاطر مشکلات زندگی کمتر به سراغ مطالعه یا خرید کتاب می‌روند و لازم است تا مسئولان با اجرای برنامه‌های مختلف کتاب مناسب به آنان هدیه دهند تا تشویق به مطالعه شوند.

مدیرکل حوزه هنری مازندران  در پاسخ به سئوال ندای تجن درباره اینکه چقدر در زندگی به مطالعه کتاب می پردازید، گفت: بخشی از محتوای مورد استفاده  ما در فضای مجازی است، در کنار آن با توجه به اینکه در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌کنم حتما باید مطالعه داشته باشم تا بتوانم برای افزایش آگاهی دانشجویان آمادگی داشته باشم.

مهدی معصومی گرجی با اشاره به اینکه سعی می کنم در طول هفته دو کتاب تصویری عکس را ببینم، افزود: این کار را برای دریافت اطلاعات بیشتر بصری از رویداهای روز و عملکرد سایر فعالان این حوزه انجام می‌دهم .

وی با بیان اینکه در طول هفته حداقل یک کتاب مطالعه می کنم، ادامه داد: هر کتابی ارزش مطالعه ندارد و لازم است کتابی را انتخاب کنیم که اطلاعات درست نسبت به انسانیت و دنیای پیرامون به ما بدهد.

مدیرکل حوزه هنری مازندران در پاسخ به سئوال ما درباره نحوه ترویج کتابخوانی در جامعه، گفت: با توجه به مسئولیتی که داریم نیاز است خود را به بطن جامعه ببریم وکتاب به اقشار مختلف هدیه دهیم و مردم را دعوت به مطالعه کتاب کنیم، چون خانواده‌ها مشکل معیشتی دارند کمتر سراغ مطالعه یا خرید کتاب می روند.

معصومی با بیان اینکه مردم امروز نیاز به آگاهی بخشی درست دارند، اضافه کرد:ما می توانیم با برنامه‌های مختلف مردم را به مطالعه کتاب جذب کنیم حتی شاید جایی باید به اجبار مردم را دعوت به مطالعه کنیم چون چاره ای نیست.