پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی تمدید شد
پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی تمدید شد
پروانه مهارت کارگران ساختمانی به صورت موقت تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401تمدید شد.

به گزارش ندای تجن -اداره كل آموزش فني و حرفه اي مازندران ، با عنایت به اینکه درگاه الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور جهت دریافت نماد الکترونیکی در حال بروز رسانی می باشد و امکان انجام فرآیندهای واریز وجوه قانونی به حساب خزانه از طریق درگاه اینترنتی سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور فعلا مقدور نمی باشد، به منظور تسهیل در انجام امور متقاضیان تمدید پروانه هاي مهارت فنی کارگران ساختماني به منظور تداوم ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات بیمه اي ، اعلام می‌نماید کارتهای مهارت فنی مشمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمان که پایان تاريخ اعتبار پروانه مهارت فنی آن ها درفواصل اسفندماه سال ۱۴۰0 لغايت فروردین‌ماه ۱۴۰۱ است تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ دارای اعتبار می باشد

  • منبع خبر : روابط عمومی