هویت بخشی به اراضی کشاورزی رویکرد جدید سازمان است
هویت بخشی به اراضی کشاورزی رویکرد جدید سازمان است

به گزارش ندای تجن، حسن عنایتی به همراه معاونین و مدیران ستادی و مدیران جهاد کشاورزی شرق مازندران و فرماندار شهرستان گلوگاه در کشتارگاه ساوانا ضمن تقدیر از تولیدکنندگان و کشاورزان با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد توانستند کشور را به امنیت برسانند، گفت: وظیفه سنگینی از مزرعه تا سفره داریم و باید […]

به گزارش ندای تجن، حسن عنایتی به همراه معاونین و مدیران ستادی و مدیران جهاد کشاورزی شرق مازندران و فرماندار شهرستان گلوگاه در کشتارگاه ساوانا ضمن تقدیر از تولیدکنندگان و کشاورزان با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد توانستند کشور را به امنیت برسانند، گفت: وظیفه سنگینی از مزرعه تا سفره داریم و باید به نحو شایسته ای در حوزه تولید برنامه ریزی و نظارت داشته باشیم تا به پایداری در حوزه تولید دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: مازندران در حوزه تولید گوشت سفید بخش عمده نیاز کشور را تامین می‌کند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه با توجه به ظرفیت بالقوه ای که مازندران دارد می تواند به صورت منسجم در بخش تولید فعال کند، افزود: مازندران کامل ترین زنحیره تولید است و نگاه به زنجیره تولید دارای ارزش است و کشاورزی با نگاه زنجیره ای سنجیده می شود.

عنایتی اضافه کرد: از لحاظ تامین پروتین به حد معقولی رسیدیم و باید به سمت صادرات پیش رویم تا ضمن صادرات از تولیدکنندگان استان که جز برند هستند به درستی به کشورهای خارجی معرفی شوند.

وی ادامه داد: بدون حضور تولیدکنندگان نمی‌توانیم به هدف اصلی برسیم و باید در کنار این افراد به خوبی در حوزه تولید گام برداریم و نیازمندی های حوزه تولید را با پیگیری ها برطرف کنیم.

عنایتی اظهار کرد: موضوعات مربوط به صنعت طیور یک صنعت پیچیده است و باید این مشکلات را برطرف کنیم چراکه مازندران در صنعت طیور سرآمد است و دغدغه تولیدکنندگان را برطرف کنیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: رویکرد جهاد کشاورزی بر روی کشاورزی قراردادی و سنددار شدن اراضی کشاورزی است.

عنایتی اضافه کرد: سنددار کردن کشاورزی به این معنی است که به اراضی کشاورزی هویت دهیم.

  • منبع خبر : مازندپاچ