نگاهي به عملکرد رئيس جمهوري در يک سال گذشته
نگاهي به عملکرد رئيس جمهوري در يک سال گذشته
در هرگونه ارزيابي عملکرد رئيس‌ ‌جمهوري، شرايط متعددي را بايد در نظر گرفت؛ از جمله اين که آقاي رئيسي چه کشوري را در چه شرايطي از دولت پيش از خود تحويل گرفته است، در زمان تصدي او در سمت جديد تحولات منطقه و جهان در چه جهتي سير کرده است و بالاخره اين که دو رکن قضايي و مجريه در يک سال گذشته تا چه ميزان او را ياري رسانده‌اند؛ لااقل اين سه مؤلفه در توفيق يا عدم موفقيت او بايد لحاظ شوند.

ندای تجن-هشتمين رئيس‌ جمهوري اسلامي ايران، پيش از انتخاب به اين مقام، دو تجربه ارزنده داشته است که در ايفاي وظيفه در سمت جديد به او ياري رسانده‌اند. نخست نيابت توليت آستان قدس رضوي که آقاي رئيسي در اين سمت، علاوه بر اصلاحات مالي و نيروي انساني آن نهاد، تجربه ارزشمند اقتصادي را نيز کسب کرد. دوم رياست قوه قضائيه که با پشتوانه سال‌ها مسوؤليت‌هاي بالا در اين قوه، به خوبي دريافت از کجا و با چه ساز و کاري بايد با فساد در دستگاه‌هاي گسترده حکومت مبارزه کرد. ويژگي عملکرد آقاي رئيسي در دو مسؤوليت فوق، قاطعيت در پاکسازي‌ها و عدم ملاحظه در برخورد با متخلفان بوده‌است.

البته در هرگونه ارزيابي عملکرد رئيس‌ ‌جمهوري، شرايط متعددي را بايد در نظر گرفت؛ از جمله اين که آقاي رئيسي چه کشوري را در چه شرايطي از دولت پيش از خود تحويل گرفته است، در زمان تصدي او در سمت جديد تحولات منطقه و جهان در چه جهتي سير کرده است و بالاخره اين که دو رکن قضايي و مجريه در يک سال گذشته تا چه ميزان او را ياري رسانده‌اند؛ لااقل اين سه مؤلفه در توفيق يا عدم موفقيت او بايد لحاظ شوند.

در اين راستا، اتخاذ يا تأکيد بر نزديکي با کشورهاي همجوار و هم‌منطقه‌ ايران توسط رئيس جمهوري و سفر به چند کشور در منطقه از نقاط مثبت عملکرد آقاي رئيسي شمرده مي‌شود. با اين حال حصول دستاوردهاي سفر مستلزم دو پيگيري قبل و بعد از سفر است. اين که وزراي دولت سيزدهم تا چه ميزاني توانسته باشند توان کارشناسي بالاي بدنه وزارتخانه‌هاي زير نظر خود را بسيج کنند و از آن براي توفيق سفرهاي خارجي رئيس دولت سيزدهم بهره گيرند، جاي پرسش دارد.

سفرهاي همتايان منطقه‌اي آقاي رئيسي به تهران نشان مي‌دهد که شماري از کشورهاي همجوار و منطقه‌اي ايران، عزم رئيس جمهوري را در گسترش روابط جدي تلقي کرده‌اند.

برخلاف شرايط منطقه‌اي که به طور نسبي به نفع آقاي رئيسي رقم خورده، اوضاع بين‌المللي همچنان در گرو توفيق در بازگشت به برجام معطل باقي مانده است و گرچه شعار وي «گره نزدن سفره مردم به برجام» بوده است؛ با اين حال، از آزاد شدن دارايي‌هاي ما در خارج تا رونق صدور نفت و گاز و جذب سرمايه‌هاي خارجي و ديگر اموري که ما را در وضعيتي قرار دهند که روابط خارجي خود را آنگونه که مصلحت کشور اقتضا مي‌کند تنظيم کنيم، يا خريدهاي بزرگ خارجي خود را در مناقصه‌هاي بين‌المللي انجام دهيم تا مجبور نشويم مايحتاج کشور را از بازارهاي سياه يا بي‌رقيب تأمين کنيم، همه و همه در گرو بازگشت به برجام متوقف مانده‌اند. البته نبايد در اين زمينه، بي‌منطقي دولتمردان امريکا و خرابکاري‌هاي اسراييل و همگامي بعضي دول منطقه با آنان را در عدم بازگشت به برجام ناديده گرفت. اين در حالي است که خويشتن‌داري ايران از زمان خروج يکجانبه دولت وقت امريکا از برجام و احترام کشور ما به امضاي خود، راه هرگونه فرافکني را بر دولت جو بايدن مي‌بندد.

درباره همراهي دو قوه ديگر با دولت رئيسي، بايد گفت که قواي مقننه و قضائيه در يک سال گذشته، هماهنگ با دولت سيزدهم عمل کرده‌اند که اين همياري در توفيق نسبي دولت مؤثر بوده‌است.

رسم ناميمون در دولت‌هاي 16 سال پيش از احراز مسؤوليت توسط آقاي رئيسي، بدگويي از دولت‌هاي قبل و قوت خود را در ضعف آنان جستجوکردن بوده است. در اين زمينه، بايد به رئيس‌ جمهوري تبريک گفت که به اشاره‌هاي حداقلي در اين مورد بسنده کرده‌است؛ از جمله اين که در چند روز گذشته ايشان از شمار پروژه‌هاي ناتمام در کشور اظهار تعجب، و به‌گونه‌اي گلايه کرده‌است.

آقاي رئيسي، به قرار اطلاع در يک سال گذشته 25 سفر استاني و برون تهراني داخلي داشته‌است که از محسنات رئيس‌جمهوري است. به‌فراواني شنيده مي‌شود که ايشان دستور پيگيري و زمان تحقق دستورات خود را صادر مي‌کند. اين صفت حميده زماني از منظر مردم محل‌هايي که به آنجا سفر مي‌کند به عاقبت خوش منجر مي‌شود که کميته انجام و پيگيري سفرهاي او، پيش و بعد از سفر به‌خوبي ايفاي نقش کند. اين که رئيس‌جمهوري به هر تقاضاي عمراني و رفاهي مردم پاسخ مثبت دهد، زماني ميسر است که زيردستان آقاي رئيسي امکانات موجود را به اطلاع ايشان رسانده باشند و اصولا مقام رياست‌جمهوري بايد براي نظارت بر انجام و اتمام طرح‌ها سفر کند نه براي دستور تأمين تقاضاهايي که هنوز در برنامه سالانه دولت قرار نگرفته‌اند؛ در غير اين صورت اگر ايشان به مردم قولي بدهد که بعداً مشخص شود امکان تحقق آن وجود نداشته است، هدف سفر محقق نمي‌شود.

نمي‌توان عملکرد يکساله دولت سيزدهم را ارزيابي و نقد منصفانه نمود ولي از گراني سرسام‌آور و رشد روزانه قيمت‎ها سخن نگفت. نگارنده در چند روز گذشته در سفري به اطراف لاريجان موفق شد با شماري از روستاييان سخن گويد و پاي درد دل آنها بنشيند و دريابد به علت گران‌شدن نهاده‌هاي دامي، آنها گاو و مرغ و خروس و اردک خود را يا فروخته يا کشته‌اند؛ به گونه‌اي که در روستاي مورد نظر ديگر نه مي‌توان شير تازه خريد و نه به‌راحتي تخم مرغ تهيه کرد، و خبرهاي جسته‌گريخته حکايت دارد که اين وضع در ديگر روستاها هم در حال شکل گرفتن است. البته اين که تصور شود کشورهاي ديگر در بهشت موعود زندگي مي‌کنند و فقط کشور ما درگير گراني و افزايش قيمت و خشکسالي‌است تصوري غير عادلانه است. ما حتي در کشورهاي بزرگ اروپايي شاهد تظاهراتي هستيم که دليل آن تورم بالا و افزايش قيمت مايحتاج روزمره مردم ذکر مي‌شود. در شماري از ممالک جهان نيز به سبب حمله روسيه به اوکراين مردم در تأمين نان روزانه و کشاورزان در خريد کود شيميايي با مشکل مواجه شده‌اند. با اين حال بسيار نادرند کشورهايي که همانند کشور ما قيمت‌ها در عرض يک سال گذشته در آنها چندين برابر شده باشد. نه کسي در نيت خير آقاي رئيسي در برداشتن بار گراني از دوش مردم مي‌تواند شک کند و نه کشوري مانند ايران درگير تحريم‌هاي گسترده بوده است. با اين حال وقتي وزراي دولت از بهبود فروش نفت و بازگرداندن ارز و مثبت‌شدن تراز بازرگاني سخن مي‌گويند، جاي اين پرسش وجود دارد که چرا قيمت‌ها در همه سطوح چنين لجام‌گسيخته رو به افزايش است؟

حضور شخص رئيس ‌جمهوري و گزارش عملکرد او به ملت در صدا وسيما و طرح مشکلات مردم توسط خبرنگاران رسانه ملي و تحليل‌هاي بعد از مصاحبه براي تنوير افکار عمومي، باعث مي‌شوند هم مردم در جريان امور قرار گيرند و هم زمينه سمپاشي‌هاي دشمنان و معارضان برچيده شود. آقاي رئيسي در يک سال اخير چند نوبت در شبکه يک سيما ظاهر شده و گزارش عملکرد داده‌ اما نقدي از سوي خبرنگاران بر سخنان ايشان صورت نگرفته؛ درحالي که خود رئيس ‌جمهوري بارها اظهار کرده از نقد منصفانه استقبال مي‌کند. اين وظيفه اصحاب رسانه است که اين گشاده‌رويي رئيس‌ جمهوري را به فال نيک بگيرند و براي روشن شدن دليل گراني‌ها مردم را در جريان قرار دهند.

آقاي رئيسي چند بار از کاغذبازي در ادارات دولتي انتقاد کرده‌است و در سفرهاي استاني به اين نتيجه رسيده است که کار روزانه مردم با بدنه وزارتخانه‌هاي کشور است. اگر مردم در مراجعه به اين بخش‌هاي دولتي با مشکل مواجهند بايد نظارت بر عملکرد رده‌هاي پايين در ادارات دولتي شديدتر و برخوردها جدي‌تر شود؛ زيرا مردم به ندرت براي حل مشکل خود به يک وزير يا معاونان او مراجعه مي‌کنند. شايد اگر ايشان در دومين سال رياست‌ جمهوري خود اين سنت حسنه را مرعي دارد که بازرسان دولت به درون وزارتخانه‌ها مراجعه کنند تا دريابند آيا در سرگردان شدن مردم در تشکيلات دولتي، مسؤول شخص کارگزار است يا فقدان يا ابهام قوانين و مقررات؛ چنين اقدامي بار قوه قضائيه را هم سبک‌تر کند.

در شروع دومين سال رياست جمهوري آقاي رئيسي براي وي و دولت ايشان، که شايد شاهد ترميم‌هايي در آن باشيم، آرزوي توفيق داريم.

  • منبع خبر : روزنامه اطلاعات