بانوی مازندرانی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری استان شد
بانوی مازندرانی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری استان شد
با حکمی از سوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، معاون فرهنگی این اداره کل منصوب شد

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، محمدعلی یزدان شناس در حکمی، « فرشته شهمیرزادی » را به سمت معاون فرهنگی خود در این اداره کل منصوب نمود.
وی در حکم انتصاب معاون فرهنگی کانون مازندران، این مسؤولیت را، امانتی مهم به معاون جدید عنوان کرد و خواستار تلاش برای ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌ها و اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مازندران شد.
مدیرکل کانون مازندران، همچنین ضمن تاکید بر تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر میان همکاران اداره کل و مراکز فرهنگی هنری استان خواستار ایجاد فضای پرنشاط و امید بخش و خلق فرصت‌های جدید به منظور توسعه خدمات فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان شد.
در بخشی دیگری از این حکم آمده: انتظار می‌رود با بهره‌منـدي از ظرفیت و توان همکاران محترم و تلاش در جهت ایجاد فضایی پرنشاط و امیدبخش، همچنین پیگیري و اجراي دسـتورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ستادي و استانی، تعامل مناسب با سایر واحدها، تقویت و توسـعه‌ي همکاري با آموزش و پرورش استان‌و سایر دستگاه‌هاي همسو، برقراري فضایی مناسب جهت ارتباط و بهره‌برداري از ظرفیت جامعه‌ي فرهنگی، هنري و ادبی استان اهتمام داشته باشید.

گفتنی است: فرشته شهمیرزادی از کارکنان با سابقه این اداره بوده که پیش از این در سمت کارشناس مسؤول فرهنگی استان فعالیت داشته است.