“شایستگی‌های مهارت‌های نرم، شایستگی‌های مهارت‌های سخت و قصد کارآفرین شدن فارغ‌التحصیلان حرفه‌ای”
“شایستگی‌های مهارت‌های نرم، شایستگی‌های مهارت‌های سخت و قصد کارآفرین شدن فارغ‌التحصیلان حرفه‌ای”
قصد کارآفرین شدن در فارغ‌التحصیلان حرفه‌ای تحت تأثیر شایستگی‌های مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت است.

ندای تجن_شایستگی های کارآفرینی را می توان به شایستگی های مهارت سخت و مهارت های نرم تقسیم کرد که مهارت سخت ارائه شده در بین مهارت آموختگان شامل موارد ذیل می باشد:
(١) توانایی مدیریت منابع انسانی ( شایستگی در زمینه مدیریت افراد و توسعه کارگر) و توانایی مدیریت منابع موجود، تقسیم وظایف بر اساس توانایی و حصول اطمینان از بهینه بودن فرآیندهای کاری و دستیابی به بهترین عملکرد
(٢) قابلیت بازاریابی که صلاحیت یافتن بازار مناسب، شناسایی مشتریان (باید بداند که چگونه فرصت های خاص بازار را پیدا کند)
(٣) قابلیت تولید(توانایی در فرآوری کالا از مواد اولیه به کالای نهایی) که این قابلیت شامل قابلیت های فنی در فرآیند تولید می باشد.
(٤) قابلیت مدیریت توانایی منابع موجود به طوری که بهره وری بتواند کسب و کار را به حداکثر برساند.
(٥) صلاحیت مالی(ترتیب خرید، فروش، حسابداری، و سود / زیان)
شایستگی های مهارت نرم، به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
١- مهارت نرم شخصیت ٢- مهارت نرم سبک شناختی.
شایستگی مهارت های نرم عبارت است از: اعتماد به نفس، نظم، استقلال، همکاری، صداقت، خلاق و نوآور . همانطور که می دانیم آموزش در تقویت نیات کارآفرینی برای تبدیل شدن به کارآفرینان نقش بسزایی دارد.
هنرجویان حرفه ای، پس از فارغ التحصیلی، باید دانش و مهارت کافی و علاقه یا تمایل به کارآفرین شدن داشته باشند، بنابراین شایستگی‌های مهارت‌های نرم که بر قصد کارآفرینی در فارغ‌التحصیلان حرفه‌ای تأثیر می‌گذارد، ابتکار و اعتماد به نفس است. این نشان می دهد که کارآموزان حرفه ای با ابتکار و اعتماد به نفس، علاقه مند به انتخاب کارآفرینی به عنوان یک حرفه خواهند بود. این یافته با نظریه پیدایش کارآفرینی و آموزش های مهارتی به عنوان یک فرآیند همخوانی دارد.
کارآفرینی در آموزش مهارتی و حرفه‌ای، شایستگی توانمندی منابع انسانی و شایستگی تولید را نشان داده است، زیرا صلاحیت‌های مهارتی تأثیر بسزایی بر قصد کارآفرین شدن دارد. برای افزودن سایر شایستگی‌ها، کارآفرینی در آموزش حرفه‌ای باید تمایل بیشتری به کشف شایستگی قابلیت بازاریابی، شایستگی قابلیت مدیریت و شایستگی توانایی مالی با اجرای فرآیند آموزش و یادگیری داشته باشد که بر عمل به جای تئوری یا گزارش مکتوب تأکید دارد.یکی از مواردی که در آموزش کارآفرینی باید بر آن تاکید شود این است که بدانیم کارآفرین بودن یک فرآیند است. زیرا ورود به فرآیندهای موسسات تجاری در برنامه درسی آموزش مهارتی و کارآفرینی مهم است.
این یادداشت نشان می‌دهد که قصد کارآفرین شدن در فارغ‌التحصیلان حرفه‌ای تحت تأثیر شایستگی‌های مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت است. ما انتظار داریم که مطالعه موضوع کارآفرینی بتواند توانایی نوآوری و ارتباط را افزایش دهد تا فارغ التحصیلان حرفه ای بتوانند شبکه را گسترش دهند و ایده های جدید در تجارت را کشف کنند.در همین حال، برای شایستگی‌های مهارتی سخت، فرآیند یادگیری کارآفرینانه نیاز به بهبود دارد تا مهارت آموختگان نه تنها از شایستگی‌های مدیریت منابع انسانی و شایستگی‌های تولیدی برخوردار باشند، بلکه از شایستگی‌های بازاریابی و شایستگی‌های مالی و آموزش های مهارتی نیز برخوردار باشند.

تنظیم:هاجر خلیلی پایین دزایی.کارشناس روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

منبع:مجله پژوهشی بین المللی مطالعات بازرگانی، 9(2).شایستگی های مهارت های نرم،شایستگی های مهارت های سخت و قصدکارآفرین شدن فارغ التحصیلان حرفه ای. نویسنده:ریانتی،بی