عضویت مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران در هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان
عضویت مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران در هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان
سعادت فر عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های مازندران شد.

با ابلاغ استاندار ، مسئول روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران به عضویت هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان منصوب شد.
به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران در حکم استاندار مازندران آمده است
جناب آقای حسین سعادت فر
مدیر محترم روابط عمومی اداره کل پزشکی استان مازندران
با سلام واحترام
به استناد ماده 5تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 65354 مورخه 27 /4/1386 و اساسنامه مورخ 23/5 /97 شورای هاهنگی روابط عمومی های کشور، بر اساس نتایج انتخابات 1/3/1401 مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مازندران ، جنابعالی به مدت دو سال بعنوان عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مازندران منصوب می شوید
این شورا به منظور ایجاد انسجام ،اتخاذ شیوه های مناسب و هماهنگی در امور اطلاع رسانی و ایجاد وحدت رویه در میان روابط عمومی های استان تشکیل شده است.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در راستای رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ( مد ظلله العالی) در ارتقاء جایگاه شورا و روابط عمومی ها ، تحقق اهداف این شورا و بهبود روند ارایه خدمات دولت مردمی به مخاطبان موفق و موید باشید.
سید محمود حسینی پور
استاندار و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های مازندران