عظمت نیما فراتر از عنوان پدر شعر نو فارسی است/ایران و اسلام دو شاخصه هویت ماست
عظمت نیما فراتر از عنوان پدر شعر نو فارسی است/ایران و اسلام دو شاخصه هویت ماست
شاعر ملی ایران معتقد است که عظمت نیما فراتر از عنوان پدر شعر نو فارسی است چون او در دورانی که روشنفکری در ایران ماهیت خود را با افکار اومانیستی تطبیق داده بود به اعتقادات و باورهای ایرانی و اسلامی پایبند بود


به گزارش ندای تجن_افشین علا دیروز عصر در همایش شعرای بومی،محلی و آئینی مازندران در محل خانه موزه نیمایوشیج، با بیان اینکه خانه نیما دست کمی از حافظیه و طوس ندارد چون از کودکی عجین بودیم ابن بزرگی را درک می کردیم، گفت:مسئولان نسبت به ساخت یک آرامگاه مناسب برای نیما اقدام کنند.

وی افزود:عظمت نیما فراتر از عنوان پدر شعر نو فارسی است چون این (پدر شعر نو)تعریف ساده ای دارد اگر هنر بزرگ نیما را در این موضوع بدانید، اشتباه کردیدچون در مقایسه با سایر ابعاد شخصیتی نیما کار بزرگی نبود.
علا در توصیف شخصیت نیما گفت:نیما در دوره ای که روشنفکری در ایران ماهیت خود را باافکار اومانیستی و غرب گرا تطبیق داده بود با وجود اینکه اشراف زاده بود خیلی بیشتر از روشنفکران عصر خود برفلسفه ، مبانی هنر و زیبایی شناسی مسلط بود.
وی ادامه داد:نیما با اینکه در صدر همه روشنفکران و عصرهای پس از خودش قرار می گرفت ثابت کرد که می‌شود یک روستایی ساده و بی ادعا، اما روشنفکر بود.
این شاعر آئینی با بیان اینکه ردپای اعتقاد شدید نیما و تعصب اوبه دین اسلام و مذهب اهل بیت هم در اشعار و هم در گفتار نیما می بینیم مخصوصا در وصف امیرالمومنبن علی( ع )، افزود:اتفاق خوبی است که همایش شعرای آئینی در خانه نیما برگزار شد.نیما در اشعارش به خوبی حق و باطل را به تصویر کشیده است و قطعا یکی از مکان‌های شعر آئینی همین خانه نیما یوشیج می‌تواند باشد.

وی با انتقاد از اینکه در فضای مجازی مد شده کسانی که دنبال فالور می گردند یکی از کارهایشان پرخاش کردن به اعتقادات دینی است که این یک روشنفکری بیمار است، گفت:خوب که روشنفکران ایرانی خصوصا آنهایی که پناه به آن طرف اوردند، به باورها پایبندباشند.
علا با اشاره به اینکه گاندی روشنفکر بزرگی بود، اضافه کرد: در باورهای گاندی یک کلمه نمی شنوید که به اعتقادات ملت خود توهین کند،اما روشنفکران ایرانی از همان ابتدا باورهای دینی را نشانه گرفت واز آئین های سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع)اشکال گرفتند.
وی ایران و اسلام را دو شاخصه هویت ما عنوان کرد که نیمایوشیج به عنوان شاعر نو به ان متصوف بود و گفت:
عظمت فرهنگ ایران را شخصیتی مانند شیخ فضل الله نوری با نواوری و عطمت بسیاری که داشت درک کرد.
این شاعر ملی با بیان اینکه نیمایوشیج، علامه محدث نوری و شیخ فصل الله نوری ۳شخصیت برجسته نور هستند که هر ۳نفر شهرت خود را مدیون نواوری خود می دانند، افزود:
نیما در عرصه ادبیات ، شیخ فضل الله نوری در عرصه فقاهت انقلاب بزرگ و شیخ علامه محدث در عصر قاجار نکته‌های روشنگری تاریخ را کشف کرد

نداکلائی