سرپرست اداره کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران منصوب شد
سرپرست اداره کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران منصوب شد
سرانجام سرپرست اداره کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران منصوب شد.

به گزارش ندای تجن_طی حکمی از سوی استاندار مازندران سرپرست اداره‌کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب شد.

با حکم سیدمحمود حسینی پور، ” ذات الله زارعی” به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب و طی مراسمی با حضور سلگی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار معارفه شد