اجتماع جاماندگان اربعین در محل امامزاده سیدحسین (ع)شیرود
اجتماع جاماندگان اربعین در محل امامزاده سیدحسین (ع)شیرود
جاماندگان اربعین حسینی در محل امامزاده سید حسین اجتماع کردند.

به گزارش ندای تجن_جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی در روز اربعین در محل امامزاده سیدحسین شیرود گردهم آمدند و به عزاداری پرداختند.