تاکید براهمیت عدالت وعلم درامر قضا/داشتن رحم ،عاطفه ،مهرولطف لازمه قبول مسئولیت‌ است
تاکید براهمیت عدالت وعلم درامر قضا/داشتن رحم ،عاطفه ،مهرولطف لازمه قبول مسئولیت‌ است
آیت الله صدیقی مشاورعالی رئیس قوه قضائیه وامام جمعه موقت تهران درجمع قضات وکارکنان دادگستری استان،عدالت وعلم را دوبال قاضی در امر مهم قضاوت ذکر کرد وگفت: ایمان وعلم انسان راممتاز می کند عادل کسی است که التزام به واجبات دین دارد وعلم واشراف به قانون نیز راهگشای رسیدگی بهتر پرونده هاست.


به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران،آیت الله صدیقی بیان اینکه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی دردانشگاه، دادگستری و هیچ نهاد وسازمانی صحبت ازخدا وخودسازی ونماز نبود ،ما اکنون برسفره شهدا هستیم ونماز جماعت دردادگستری ونهادهای مختلف برگزار می شود باید قدردان این نعمت باشیم ودرمسیر کسب رضایت خدا گام برداریم.
مشاور عالی رئیس قوه قضائیه اهمیت خودسازی وتاثیرموعظه درشخصیت انسان را مورد توجه قراردادوگفت: این روزها دانشگاههای مادرمعرض مسائلی قرارگرفتند ودشمن دراین اغتشاشات فرزندان ما را نشانه گرفته دراین مقطع اهمیت تعلیم وتربیت وآموزه های دینی بیشتر مشخص می شود دلی که با موعظه احیا شود دچار دنیا پرستی نمی شود وقلب وجانی که تغذیه معنوی ندارد مبتلا به دلمردگی ودنیا پرستی می شود.
این مقام عالی قضایی افزود:قانون ،امنیت،انسجام ،حفاظت وصیانت است وباید همه ما قانونمند باشیم درصورتی که قانونمند باشیم عدالت داریم ،قانون حق است صیانت است واگر قانونمند نباشیم انضباط را رعایت نکرده ایم.
مشاورعالی رئیس قوه قضائیه داشتن رحم ،عاطفه ،مهرولطف را لازمه قبول مسئولیت‌ها دانست وگفت: قضات وکارکنان باید محبت به مردم،رعایت عدالت وانصاف ورعایت حقوق مردم را دروجود خود داشته باشند مردم ازبرخی ازما ناراضی هستند وتوقع رفتار مناسب تر ودور ازتکبر دارند باید هرانچه برای خودمان نمی پسندیم برای مراجعان هم نپسندیم وهرآنچه برای خودمان می‌خواهیم برای مردمی که روزگار آنهارا محتاج ما کرده نیز بخواهیم.
آیت الله صدیقی با اشاره به آیات وروایات وبیان اهمیت تذهیب نفس تصریح کرد: پشت میز کار هرلحظه خداواولیا خداراشاهد کارهای خود بدانیم ،نحوه حرف زدن نحوه رفتار ونگاه ما دیده می شود هرلحظه خودسازی کنیم قبل از رسیدگی به پرونده دیگران ، پرونده اعمال ورفتار خودمان رابازبینی کنیم ولحظه‌ای ازخودسازی غافل نشویم.
شایان ذکر است درابتدای این دیدار صمیمانه که باحضور مسئولان قضایی، قضات وکارکنان دادگستری استان مازندران برگزارشد.

رئیس کل دادگستری استان ضمن سخنانی کوتاه حضور مشاور عالی رئیس قوه قضائیه را به استان مازندران خوشامد گفت.