انجمن پیگیر وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی
انجمن پیگیر وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی
مقرر شد پیرو طرح نقدها و نظرها و گفت و گو در باره موضوع هایی که در حوزه اختیارات ریاست قوه قضائیه است، نامه ای خطاب به ایشان درباره وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی نوشته شود.

به گزارش ندای تجن به نقل از انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران-جلسه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با حضور اعضا و منتخبین جدید برگزار شد. در این جلسه مواردی چون بررسی وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی، گفت و گو درباره شکایت های رسیده به انجمن، موضوع شکایت دو عضو انجمن از مجمع عمومی، بعلاوه نگارش نامه ای خطاب به ریاست قوه قضائیه طرح شد.
بررسی وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی
اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن در این جلسه احضار و بازداشت روزنامه نگاران را کاری خطرناک توصیف کردند که استقلال روزنامه نگاران را از بین می برد.
دراین جلسه مطرح شد که تعداد روزنامه نگاران بازداشتی بسیار است و در عین حال اطلاعات دقیقی از وضعیت آنها، مراحل بازجویی، اتهامات شان وجود ندارد.
اعضای انجمن باتاکید بر این که خبرنگاران در حوادثی مانند اعتراضات اخیر باید بتوانند مسئولیت حرفه ای خودشان را که اطلاع رسانی است، با امنیت کامل انجام بدهند. ولی متاسفانه نحوه برخوردها به گونه ای بوده که امنیت حرفه ای اهالی رسانه حفظ نشده است. حوادثی که این روزها در جامعه به وجود آمده است مورد توجه افکار عمومی است و روزنامه نگار باید مصوینت داشته باشد تا بتواند گزارش های دقیق و منصفانه از رویدادهای اخیر منشتر کند. اگر خبرنگار در این روزها دنبال کار خبر نرود چه زمانی باید این وظیفه ذاتی خودش را انجام دهد؟
جلسه مشترک با نهادهای صنفی

نامه به رئیس قوه قضائیه
در این جلسه مقرر شد پیرو طرح نقدها و نظرها و گفت و گو در باره موضوع هایی که در حوزه اختیارات ریاست قوه قضائیه است، نامه ای خطاب به ایشان درباره وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی نوشته شود.
مقرر شد در این نامه به دو موضوع مشکلات امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در کسب خبر و تهیه گزارش‌های تحقیقی که ناشی از شرایط قضایی است و نیز وضعیت و آزادی روزنامه‌نگاران بازداشتی به طور مفصل اشاره شود. همچنین انجمن آمادگی خود را برای گفتگو در این موارد و دیگر موضوعات مرتبط با روزنامه‌نگاران مذکور در نامه را اعلام کند.

شکایت برخی از خبرنگاران روزنامه همشهری

همچنین دراین جلسه شکایت همکاران روزنامه همشهری مطرح شد. برخی از خبرنگاران روزنامه همشهری به علت فعالیت هایشان در شبکه های اجتماعی با مشکلاتی در تحریریه این روزنامه مواجه شده اند. دو هفته قبل نیز شکایتی درباره نحوه برخورد با روزنامه‌نگاران این روزنامه توسط مدیران این موسسه رسانه ای شد. دراین فاصله عباس عبدی رئیس هیات مدیره انجمن با عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری جهت حل این مشکل گفت و گو کرده بود که گزارش آن در جلسه ارائه شد. همچنین یکی از اعضای هیات مدیره جدید نیز به نمایندگی از انجمن با دیگر مسئولان همشهری گفت و گو کرده و گزارشی از نتیجه این گفت و گو ها را به دبیر انجمن ارائه کرده بود. همچنین مقرر شد گفت و گوهای دیگری در این رابطه با مسئولان مرتبط صورت پذیرد.

شکایت دو عضو انجمن از مجمع عمومی

دراین جلسه گزارش دبیر انجمن درباره شکایت دو عضو از مجمع عمومی انجمن قرائت شد و پیگیری هایی که تا کنون انجام شده است را به اطلاع اعضا و منخبین جدید رساند. یکی از موارد به شکایت دو عضو انجمن از مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران بر می گردد که دوم شهریور امسال برگزار شده است . مسئله مهم در این شکایت ها موضوع وکالت نامه ها است. طبق اساسنامه انجمن، همکارانی که در مجمع عمومی شرکت کرده اند می بایست وکالت نامه های خودشان را ده روز قبل به دبیرخانه انجمن تحویل می دادند. اما این روال در همه انتخابات قبلی انجمن تهران و حتی انجمن سراسری ایران به این شکل برگزار میشد که اعضا همان روز با وکالت نامه در انتخابات شرکت می کردند. پاسخ نماینده وزارت کار این بود که اگر شکایتی صورت نگیرد، می توان مجمع را تایید کرد. در موارد قبلی هم چون شکایتی انجام نشده بود این مسئله مورد تایید وزارت کار قرار می گرفت. اما امسال دو نفر از اعضا که متاسفانه نامزد انتخابات بودند و رای کافی نیاوردند و نیز در فرایند مشابه رای‌گیری سال قبل مشارکت مستقیم و فعالی داشتند با ارجاع به این بند شکایتی را تنظیم کرده اند و درنتیجه باید به اساسنامه رجوع شود. نماینده وزارت کار از هیات مدیره انجمن درخواست کرده است که این بند در مجمع عمومی فوق العاده به رای گذاشته شده و اصلاح شود تا مشکل ساز نشود. یادآوری می‌شود که نتیجه نظر وزارت کار در روزهای آتی اعلام خواهد شد. گرچه انتظار می‌رود که مطابق روال همیشگی انتخابات را تایید کنند ولی در غیر این صورت هم مشکلی نیست و در اولین فرصت مجمع تکرار خواهد شد.

شباهت یک گزارش و یک فیلم

همچنین در این جلسه درخواست یکی از روزنامه نگاران به انجمن به علت شباهت گزارشی که نوشته است با فیلم درخت گردو ساخته محمدحسین مهدویان مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه قرار شد مشورت‌هایی کتبی از کارشناسان مربوط اخذ شده و برای پیگیری و استیفای حق احتمالی تحویل همکار روزنامه‌نگار شود‌

گزارش طرح ترافیک

موضوع طرح ترافیک خبرنگاری یکی دیگر از مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد. در جلسات قبل با توجه به سهیمه ناچیز طرح ترافیک خبرنگاری، هیات مدیره مقرر کرده بود که انجمن نمی تواند با توجه به تعداد اعضایش تنها ده طرح ترافیک اختصاص یافته به انجمن را بپذیرد. در همین رابطه دبیر انجمن درباره نحوه برخورد مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران گزارشی ارائه داد. قرار شد این گزارش به طول کامل برای اعضا منتشر شود.
کارت بین‌المللی خبرنگاری
دراین جلسه همچنین قرار شد در صورت نیاز و تقاضا انجمن برای دریافت کارت های خبرنگاری جهانی جهت نیازهای حرفه‌ای اعضا مساعدت شود.