برگزاری همایش تجلیل از تلاشگران عرصه نظام آماری استان
برگزاری همایش تجلیل از تلاشگران عرصه نظام آماری استان

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران صبح امروز 4 آبان ماه همایشی به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با حضور مدیران و کارشناسان آمار دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.در آغاز این نشست پور اسکندر معاون […]

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران صبح امروز 4 آبان ماه همایشی به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با حضور مدیران و کارشناسان آمار دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.
در آغاز این نشست پور اسکندر معاون آمار و اطلاعات سازمان ضمن خیر مقدم به مدعوین گزارشی در خصوص ثبتی مبنا کردن آمار گیری در سرشماری و طرح های آماری ارائه نمود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان در ادامه سخنانشان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کلیه تلاشگران عرصه نظام آماری در استان به دلیل تحمل مشقات فراوان در انجام فعالیت‌های آماری و با وجود شیوع بیماری کرونا، وضعیت و جایگاه کنونی آمارهای را در استان را در مقایسه با سال های گذشته، مثبت ذکر کرد .
در ادامه دکتر فتح اله پوررییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به تاکید رییس جمهور محترم برمرجعیت مرکز آمار در ارائه آمارهای متقن در کشور و اینکه فقط آمارهای مرکز آمار باید مبنای سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار گیرد، تصریح کرد: اکنون رویکرد ثبتی مبنا در کشور به عنوان شیوه ای پذیرفته شده، مورد تایید و تاکید مسئولین و مقامات کشور قرار گرفته است ودر استان مازندران هم با این رویکرد در حال انجام است.
دکتر فتح اله پور در بخشی از سخنان خودر در خصوص رشد اقتصادی 8 درصدی که در کشور توسط دولت محترم سیزدهم هدف گذاری شد اشاره کرد و افزود: سهمی که برای استان مازندران هدف گذاری شد 8/7 درصد بوده است که خوشبختانه با استفاده از داده های آماری و نقش مهمی که معاونت آمار و اطاعات سازمان داشت توانستیم در تهیه و تدوین سند رشد اقتصادی استان این سند را عملیاتی و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از طرح های آماری استان در حال تغییر شیوه به سمت ثبتی مبنا شدن هستند، بر تکمیل جریان تبادل اطلاعات و داده در استان با کمک دستگاه های اجرایی و با حمایت همه جانبه حاکمیت تاکید کرد.
گفتنی است در پایان این همایش به رسم یاد بود با اهداء لوح تقدیری از تلاشگران عرصه نظام آماری
( پاسخگو،کارشناس مسئول، بازبین و مامور آمار گیری) از آنان تجلیل شد.