بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از پایانه صادراتی ماهیان خاویاری
بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از پایانه صادراتی ماهیان خاویاری

به گزارش ندای تجن-معاون اقتصادی رییس جمهور و استاندارمازندران به همراهی مسئولین استانی و شهرستانی از بزرگ ترین مرکز پرورش ماهی خاویار در خاورمیانه و پایانه صادراتی ماهیان خاویاری، شیلاتی و مرکز پرورش ماهیان خاویاری قره برون جویبار همراه با مدیران استانی بازدید کردند. 

به گزارش ندای تجن-معاون اقتصادی رییس جمهور و استاندارمازندران به همراهی مسئولین استانی و شهرستانی از بزرگ ترین مرکز پرورش ماهی خاویار در خاورمیانه و پایانه صادراتی ماهیان خاویاری، شیلاتی و مرکز پرورش ماهیان خاویاری قره برون جویبار همراه با مدیران استانی بازدید کردند. 

  • منبع خبر : استانداری