دومین جلسه شورای مهارت مازندران در سال 1401 برگزار شد
دومین جلسه شورای مهارت مازندران در سال 1401 برگزار شد
در دومین جلسه شورای مهارت مازندران برروی اهمیت همکاری و همراهی دستگاه ها با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در راستای ترویج مهارت آموزی در جامعه صحبت شد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران ، دومین جلسه شورای مهارت استان در سالجاری با هدف آسیب شناسی طرح مهارت آموزی در محیط کارواقعی ، قرارگاه مهارت، مراکز کاراموزی جوار و بین کارگاهی و تبادل نظر در خصوص ارایه راهکارهای ارتقای طرح و رفع موانع اجرایی با حضور بخشی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران ، سید حسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و مدیران استانی عضو این شورا برگزار شد.
درویشی دبیر شورای مهارت مازندران ضمن تشریح وضعیت آموزشی در بخشهای محیط کار واقعی ، مراکز کارآموزی جوار و بین کارگاهی و … گفت : مهمترین نارسایی های آموزشی در محیط کار واقعی ؛ عدم اهتمام دستگاههای عضو شورای مهارت برای معرفی کارآموزان ، عدم تمایل بنگاههای اقتصادی بدلیل مسائل مشغله ای ، عدم پیش بینی حمایت های مالی از طرف دولت و فقدان ضوابط و آیین نامه های اجرایی در بخش حقوق و دستمزد برشمرد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران اظهار داشت : در بخش شناسایی نیروی کار فاقد مهارت و نیاز واحدهای شغلی، حلقه مفقوده مراکز کاریابی می باشند که این واحدها از یک سو بدلیل حضور در خط مقدم ثبت نام از بیکاران قابلیت تشخیص افراد دارای توانمندی و یا فاقد مهارت را داشته و از سوی دیگر امکان شناسایی نیازهای شغلی صنایع و صنوف نیز دارند از همینرو می توانند به کمک ارگان های مرتبط با این گروهها اعم از آموزش فنی و حرفه ای آمده تا نیروی کار ماهر مورد نیاز جامعه تامین گردد .
در ادامه این جلسه بخشی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران بیان داشت : استاندار مازندران تاکید فراوانی به تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد شغل دارد ، لذا لازم است ضمن شناسایی بیکاران از طریق دستگاهها و دفاتر کاریابی به ایجاد مهارت ایشان در آموزش فنی و حرفه ای بپردازیم که این مهم حتما باید از طریق فرمانداران که روسای شورای مهارت شهرهای استان نیز می باشند با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری و اجرا شود .
در این جلسه مهاجر رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران ضمن با اهمیت دانستن آموزش فنی و حرفه ای برای تامین نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع استان بیان داشت : حقیقت این است که امر مهارت آموزی در وضعیت فعلی جامعه امر مقدسی است لذا باید نیاز نیروی ماهر خود را به سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اعلام تا رویکرد آموزش های این سازمان با نیاز واقعی ما همخوانی بیشتری پیدا کند و برای تامین نیروی کار ماهر ، اتاق بازرگانی استان مازندران بعنوان یه همکار در کنار آموزش فنی و حرفه ای مازندران تمام قد ایستاده است .
در ادامه این جلسه هریک اعضاء نقطه نظرات خود را در خصوص این جلسه بیان داشته و دومین جلسه شورای مهارت مازندران به کار خود پایان داد.