تا پایان آبان‌ماه بیش از 6هزار تن ماهیان کیلکا دراستان صید و روانه بازار مصرف شد
تا پایان آبان‌ماه بیش از 6هزار تن ماهیان کیلکا دراستان صید و روانه بازار مصرف شد

به گزارش ندای تجن-قاسم کریم زاده، مدیرکل شیلات استان مازندران با اعلام مطلب فوق دربابلسر گفت: 44 فروندشناور صیادی کیلکاگیر استان ازابتدای صید تا پایان آبانماه موفق شدند بیش از ۶۳۰۰ تن ماهیان کیلکا را صید نمایند که ارزش اقتصادی آن بیش از ۸۲ میلیارد تومان بوده است. وی افزود: این میزان صید درمقایسه با […]

به گزارش ندای تجن-قاسم کریم زاده، مدیرکل شیلات استان مازندران با اعلام مطلب فوق دربابلسر گفت: 44 فروندشناور صیادی کیلکاگیر استان ازابتدای صید تا پایان آبانماه موفق شدند بیش از ۶۳۰۰ تن ماهیان کیلکا را صید نمایند که ارزش اقتصادی آن بیش از ۸۲ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این میزان صید درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶درصد کاهش داشته ولی از لحاظ ارزش اقتصادی رشد ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل شیلات مازندران باقدردانی از مشارکت تشکل‌های صیادی در حفظ و بازسازی ذخائر آبزیان دریا بویژه تشکل‌های صیادی کیلکا گیر که در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه به دلیل تخم ریزی صیدرا بصورت داوطلبانه تعطیل می‌نمایند ، در خصوص ترکیب گونه‌های صید کیلکاماهیان، تصریح نمود: ۹۶ درصد ماهیان صید شده از گونه کیلکای معمولی ، ۳ درصد آنچوی و ۱ درصد گونه چشم درشت بوده است.