افتتاح هتل برج ساعت بابلسر
افتتاح هتل برج ساعت بابلسر

به گزارش ندای تجن-هتل برج ساعت بابلسر با حضور سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران، باقرزاده، نماینده مردم شهرستان های بابلسر و فریدونکنار در مجلس، قلی پور باقری، فرماندار، اوحدی، معاون توسعه و منابع وزیر گردشگری، شفیعی،رییس هیات مدیره بانک ملی ایران و نجارزاده، قائم مقام مدیرعامل بانک ملی کشور در بابلسر به بهره برداری رسید. […]

به گزارش ندای تجن-هتل برج ساعت بابلسر با حضور سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران، باقرزاده، نماینده مردم شهرستان های بابلسر و فریدونکنار در مجلس، قلی پور باقری، فرماندار، اوحدی، معاون توسعه و منابع وزیر گردشگری، شفیعی،رییس هیات مدیره بانک ملی ایران و نجارزاده، قائم مقام مدیرعامل بانک ملی کشور در بابلسر به بهره برداری رسید.

‎عکس و خبر:استانداری مازندران