بازدید وزیر ورزش و جوانان و استاندار مازندران از استادیوم شهدای هفتم تیر شهرستان بابل
بازدید وزیر ورزش و جوانان و استاندار مازندران از استادیوم شهدای هفتم تیر شهرستان بابل

به گزارش ندای تجن -وزیر ورزش و جوانان و استاندار مازندران به اتفاق نمایندگان مردم بابل در مجلس، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان و فرماندار شهرستان بابل از استادیوم شهدای هفتم تیر این شهرستان بازدید کردند. ‎

به گزارش ندای تجن -وزیر ورزش و جوانان و استاندار مازندران به اتفاق نمایندگان مردم بابل در مجلس، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان و فرماندار شهرستان بابل از استادیوم شهدای هفتم تیر این شهرستان بازدید کردند. ‎