بابایی کارنامی رئیس مجمع نمایندگان مازندران شد
بابایی کارنامی رئیس مجمع نمایندگان مازندران شد
«علی بابایی کارنامی» نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس به عنوان رئیس جدید مجمع نمایندگان مازندران در مجلس یازدهم با رأی اعضای این مجمع برگزیده شد.

به گزارش ندای تجن به نقل از خبرگزاری مهر، در جریان جلسه ویژه مجمع نمایندگان مازندران در خانه ملت، علی بابایی کارنامی نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندرود در مجلس یازدهم بااجماع آرا به عنوان رئیس این مجمع در دوره جدید برگزیده شد.

مطابق آئین نامه داخلی مجمع نمایندگان مازندران، رئیس دوره‌ای این مجمع مدت چهار ماه مسئولیت آن را عهده دار است.

شایان ذکر است در دوره یازدهم مجلس تاکنون علی کریمی فیروزجایی، مهدی سعادتی، محسن زارعی، غلامرضا شریعتی، رضا حاجی پور، کیوان مرادیان و کمال علیپور به عنوان رئیس دوره‌ای مجمع نمایندگان مازندران مسئولیت داشتند.