هنر و تربیت ابزاری برای رشد و تعالی انسان است
هنر و تربیت ابزاری برای رشد و تعالی انسان است
حامد فاضل کبریا  با بیان اینکه هنر و تربیت ارزشمند هستند اما همه ابزاری برای رشد و تعالی انسان است، ادامه داد: در اساس رشد و توسعه کودکان را مورد نظر داریم و هنر ابزاری برای رشد است که هنر موردنظر بنده در خدمت اسلام، انقلاب و پیشرفت های کشور می تواند باشد.

به گزارش ندای تجن -مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران بر همکاری نیروی انسانی کانون در مسیر اجرای منویات رهبری تاکید کرد و گفت: اولویت نخست بنده پیاده سازی آموزش های کانون براساس اساس و رویکرد نظریه رشد استاد مطهری و در اولویت دوم نگاه تربیتی استاد مرحوم صفایی است.

حامد فاضل کبریا  با بیان اینکه هنر و تربیت ارزشمند هستند اما همه ابزاری برای رشد و تعالی انسان است، ادامه داد: در اساس رشد و توسعه کودکان را مورد نظر داریم و هنر ابزاری برای رشد است که هنر موردنظر بنده در خدمت اسلام، انقلاب و پیشرفت های کشور می تواند باشد.

وی با اشاره به اینکه اساس فعالیت ما آرمان‌های انقلاب اسلامی است که می توانیم پیش ببریم، گفت: راه شهدای انقلاب را ما به تعبیراساتید و علمایی مانند مهدوی کنی اسطوره ایثار و مقاومت پیش می بریم.

 مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران ابراز امیدواری کرد تا با همکاری نیروهای زحمتکش کانون وظایف خود را به خوبی به پایان برساند.