افزایش جمعیت همراه با پیوست فرهنگی تربیتی باشد
افزایش جمعیت همراه با پیوست فرهنگی تربیتی باشد

به گزارش ندای تجن -مسئول نهادنمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه در مبانی معرفتی دینی ما درباره انسان و نسل ۳ویژگی مهم بیان کردند، گفت: در نگاه ما انسان را حی متحرک که دارای حرکت و الهی است توصیف کردند. حجت الاسلام سید حسین حسینی کارنامی با بیان اینکه  فیلسوفان […]

به گزارش ندای تجن -مسئول نهادنمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه در مبانی معرفتی دینی ما درباره انسان و نسل ۳ویژگی مهم بیان کردند، گفت: در نگاه ما انسان را حی متحرک که دارای حرکت و الهی است توصیف کردند.

حجت الاسلام سید حسین حسینی کارنامی با بیان اینکه  فیلسوفان مغرب زمین می گفتند انسان حیوان ناطق است که مهم ترین ویژگی آن خوراک و پوشاک و غیره است، ادامه داد: امروز هم فیلسوفان مغرب زمین این تعریف را دارند.

وی با اشاره به اینکه باید انسان علاوه بر افزایش جمعیتی از نظر فضایل اخلاقی هم رشد یابد، افزود: ما برای افزایش جمعیت تبلیغ می کنیم حتما پیوست فرهنگی هم در آن دیده شود.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه در معرفتی دینی ما  نسل به یکدیگر پیوند دایمی دارد، گفت: کشور ما یک درصد جمعیت دنیا را دارد اما به لحاظ امکانات ۱۰درصد امکانات در اختیار ما است.

وی بر اهمیت توجه به خانواده در زندگی تاکید کرد و ادامه داد: رزق مانند نطق است و خداوند به مرور آن را در اختیار انسان قرار می دهد، یکی از عوامل افزایش رزق، ازدواج است که پیامبر هم می گوید زن بگیرید چون توانمندی می آورند.